Mazowieckie zabytki z dofinansowaniemPrzebudowa rynku w Parysowie, remont dworu w Przystani czy rewitalizacja Kopca Piłsudskiego w Przesmykach – to inwestycje, które wykonają mazowieckie gminy, dzięki środkom z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. To w sumie ponad 3,6 mln zł. Umowy w tej sprawie podpisali marszałek Adam Struzik, członek zarządu województwa mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska oraz beneficjenci.

W ramach konkursu „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego” gminy mogły ubiegać się o dofinansowanie w wysokości do 63,63 proc. kosztów kwalifikowanych, maksymalnie do 500 tys. zł. Środki pochodzą z PROW 2014-2020. – Są to środki, dzięki którym uda się tchnąć nowe życie w mazowieckie zabytki. Zależało nam, aby wesprzeć te obiekty, które potrzebują natychmiastowego remontu lub renowacji – podkreślił marszałek Adam Struzik.

Wsparcie można było również uzyskać na budowę, przebudowę lub wyposażenie obiektów budowlanych pełniących funkcje kulturalne, w tym świetlic i domów kultury oraz kształtowanie przestrzeni publicznej. – Niestety stan techniczny wielu zabytków jest zły. A często są to budynki czy przestrzenie, które na co dzień służą lub mogłyby służyć mieszkańcom np. jako domy kultury czy miejsca spotkań. Chcielibyśmy, aby ich potencjał nie został zaprzepaszczony, a mieszkańcy i turyści mogli z nich w pełni korzystać. Dlatego tak ważne jest, aby zostały one odpowiednio zabezpieczone – dodała Janina Ewa Orzełowska, członek zarządu województwa mazowieckiego.

Lista dofinansowanych projektów:

L.p.

Beneficjent

Tytuł projektu

Dofinansowanie (zł)

1

Gmina Borowie

Remont bramy – dzwonnice, dawnej kostnicy i obiektów drewnianych w budynku byłego kościoła w Borowiu

290 605

2

Gmina Olszewo-Borki

Prace remontowe przyziemia zabytkowego dworu w Przystani, gmina Olszewo-Borki

490 216

3

Gmina Wodynie

Renowacja zabytkowego układu urbanistycznego w miejscowości Seroczyn

500 000

4

Gmina Przesmyki

Zwiększenie atrakcyjności turystycznej wschodniego Mazowsza poprzez rewitalizację zabytkowego obiektu – Kopca Piłsudskiego

30 829

5

Gmina Parysów

Przebudowa Rynku w Parysowie

500 000

6

Gmina Małkinia Górna

Zmiana sposobu użytkowania plebani na Gminno- Parafialne Centrum Kultury w Małkini Górnej, przebudowa i remont konserwatorski

500 000

7

Gmina Gozdowo

Odnowa stanu obiektów zabytkowych na terenie gminy Gozdowo, w celu zachowania dziedzictwa kulturowego

483 817

8

Gmina Żelechów

Przebudowa zabytkowego dworku przy Al. Wojska Polskiego w Żelechowie na Izbę Pamięci Ziemi Żelechowskiej

500 000

9

Gmina Żabia Wola

Remont Zabytkowego Dworu Klasycystycznego pełniącego funkcję Domu Kultury

344 408

Źródło: mazovia.pl

KomentarzeCLOSE
CLOSE