Opiekun Stypendysty Roku 2018/2019Ruszył nabór formularzy w konkursie Opiekun Stypendysty Roku 2018/2019. Konkurs skierowany jest do nauczycieli – opiekunów, pedagogów szkolnych albo doradców zawodowych, którzy sprawowali opiekę dydaktyczną nad stypendystami realizującymi indywidualny plan rozwoju edukacyjnego/zawodowego ucznia w ubiegłym roku szkolnym. Jury wyłoni 18 laureatów. Zwycięzcy poza tytułem otrzymają nagrodę pieniężną w wysokości 3 tys. zł. 

Konkurs Opiekun Stypendysty Roku 2018/2019 realizowany jest w ramach projektów „Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka” oraz „Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych”.

– Mamy świadomość, że za osiągnięciami naszych stypendystów stoją nie tylko rodzice i szkoła, ale przede wszystkim nauczyciele-opiekunowie. Dodatkowa praca, zaangażowanie, pasja tych nauczycieli powodują, że uczniowie przygotowują doskonałe projekty i w realizacji tych doskonałych projektów znajdują wsparcie. Opiekunowie stypendysty to osoby mądre i fachowe, znacząco. To oni wpływają znacząco na rozwój ucznia. Pełnią rolę nie tylko nauczyciela, ale przede wszystkim doradcy. Dlatego też konkurs „Opiekun stypendysty Roku 2018/2019” jest bardzo ważny. To nasza odpowiedź na zaangażowanie i kreatywność mazowieckich nauczycieli. Chcemy ich wypromować i nagrodzić ich ciężką pracę. Zachęcam więc do udziału w tym konkursie – podkreśla Elżbieta Lanc, członek zarządu województwa mazowieckiego.

W formularzu należy opisać swoją współpracę ze stypendystą przy realizacji Indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego/zawodowego ucznia. Wypełniony formularz trzeba przesłać do 19 czerwca br. (decyduje data wpływu) na adres: Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie, 00-236 Warszawa, ul. Świętojerska 9.

Rezultatem konkursu będzie wyłonienie laureatów i przyznanie tytułu Opiekuna Stypendysty Roku 2018/2019 oraz nagrody pieniężnej w wysokości 3 tys. zł nauczycielom, którzy poprzez swoje zaangażowanie i efektywną współpracę ze stypendystami są wzorem nauczyciela sprawującego opiekę nad szczególnie uzdolnionym stypendystą. Planuje się wyłonić do 18 laureatów konkursu w ramach każdego projektu.

Wręczenie nagród laureatom konkursu odbędzie się podczas uroczystej gali, zaplanowanej na II połowę września br.

Regulamin Konkursu Opiekun Stypendysty Roku 2018/2019 oraz formularz konkursowy są dostępne pod adresami:

– https://stypendia.oeiizk.waw.pl/ – „Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych- najlepsza inwestycja w człowieka”;

– https://stypendiazawodowe.oeiizk.waw.pl/ – „Mazowsze- stypendia dla uczniów szkół zawodowych”;

– oraz na stronie Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów:

(22) 597-94-410, 413, 423, 430, 435, 449 – „Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka”;

(22) 597-94-407, 438, 440, 443, 445 – „Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych”.

Źródło: mazovia.pl

Komentarze