Patrol medyczny znowu w akcjiOkres jesienno-zimowy to wzmożony czas dla instytucji niosących pomoc osobom bezdomnym. Wzorem ubiegłego roku Radomski Szpital Specjalistyczny, Straż Miejska i Caritas Diecezji Radomskiej zawarły porozumienie w sprawie powołania medycznego patrolu, który w miejscu przebywania osób bezdomnych, będzie udzielał im pomocy

W Radomiu jest około trzydziestu miejsc, gdzie osoby nie posiadające stałego dachu nad głową szukają schronienia. Są to przede wszystkim pustostany, kanały węzłów ciepłowniczych czy zbudowane własnymi rękami szałasy. – Aby skuteczniej nieść pomoc aktualizujemy właśnie radomską mapę bezdomności – mówi Grzegorz Sambor, zastępca komendanta straży miejskiej.

Ksiądz Robert Kowalski, dyrektor radomskiego Caritasu zwrócił uwagę, że dzięki ubiegłorocznej akcji pomocy bezdomnym, udało się pomóc wielu potrzebującym.

Zadowolenia z prowadzonej akcji nie ukrywa Urszula Wierzbicka, pielęgniarka oddziałowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.

Ratownik medyczny Radosław Oko nie pozostawia wątpliwości, że pomoc niesiona w formie medycznych patroli jest potrzebna.

W Radomiu funkcjonują domy dla bezdomnych, jednak aby skorzystać z ich pomocy osoba potrzebująca musi być trzeźwa.

KomentarzeCLOSE
CLOSE