full screen background image
Search

Pieniądze dla radomskiego muzeum i szpitala


Podczas dzisiejszych obrad sejmiku, radni województwa mazowieckiego zdecydowali o przyznaniu dodatkowego wsparcia finansowego dla mazowieckich szpitali i instytucji kultury. Na liście znalazły się także dwie radomskie placówki, które łącznie otrzymają ponad 2,9 mln zł. Do szczęśliwego grona należą Muzeum im. Jacka Malczewskiego oraz Mazowiecki Szpital Specjalistyczny. 

Wysokość dofinansowania, które zostanie przeznaczone na wsparcie inwestycji w mazowieckich szpitalach i instytucjach kultury to 21,2 mln zł. Na remonty i doposażenie szpitali przeznaczonych będzie blisko 19,1 mln zł. Do instytucji kultury trafi natomiast 2,2 mln zł. – Po raz kolejny w tym roku, dzięki stabilnej sytuacji finansowej województwa, możemy wesprzeć nasze szpitale i instytucje kultury. Dzięki tym dodatkowym środkom będą one mogły przeprowadzić niezbędne remonty i zakupić sprzęt – podkreślił marszałek Adam Struzik.

ZDROWIE

Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach sp. z o.o otrzyma wsparcie na rozbudowę i modernizację wraz z zakupem wyposażenia oddziałów: urologicznego i onkologii urologicznej oraz chirurgii ogólnej i naczyniowej. Jest to projekt dwuletni. Na jego realizację szpital otrzyma w 2018 r. ok. 475 tys. zł, z kolei w 2019 r. – ponad 3 mln zł. Na realizację tej inwestycji placówka otrzymała dofinansowanie unijne w ramach RPO WM 2014-2020 Oś Priorytetowa VI „Jakość życia” Działania 6.1 „Infrastruktura ochrony zdrowia”. Ogólna wartość projektu to ponad 10,9 mln zł.

Kolejne 1,2 mln zł szpital w Siedlcach przeznaczy na zakup sprzętu i aparatury medycznej dla oddziału chirurgii ogólnej i naczyniowej oraz bloku operacyjnego.

Z kolei Szpital Mazowiecki w Garwolinie Sp. z o.o otrzyma w sumie ponad 65 tys. zł na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych budowy zapasowego źródła wody. Ponadto wymiany instalacji elektrycznej w budynku głównym wraz z wymianą oświetlenia ogólnego i awaryjno – ewakuacyjnego.

Do Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego trafi blisko 5 mln zł. Prawie 2 mln zł szpital przeznaczy na zakup sprzętu i aparatury medycznej. Kolejne blisko 3 mln zł na modernizację systemu diagnostyki obrazowej.

Ponad 981 tys. zł otrzyma Szpital im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym na zakup sprzętu medycznego. Natomiast Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o. przeznaczy 388 tys. zł na zakup urządzeń i aparatury medycznej.

Wsparcie nie ominie także Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku. W sumie trafi do niego w tym roku ponad 6,2 mln zł. Na zakup aparatury i modernizację infrastruktury szpital otrzyma ponad 4,3 mln zł w 2018 r. Projekt będzie kontynuowany w 2019 r. Na jego realizację w przyszłym roku szpital otrzyma ponad 4,5 mln zł. Na realizację projektu placówka uzyskała wsparcie ze środków EFRR w ramach RPO WM na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VI Jakość życia, Działanie 6.1. Ogólna wartość projektu to ponad 14,4 mln zł.

Ponad 384 tys. zł placówka przeznaczy na przebudowę konstrukcji dachu z jego dociepleniem. 352 tys. zł na zakup aparatury do hemodializy, ponad 829 tys. zł na zakup sterylizatorów parowych z wytwornicą pary, wyposażeniem i oprogramowaniem oraz ponad 438 tys. zł m.in. na zakup wyposażenia do sali pooperacyjnej oraz wózka elektrycznego do przewożenia zwłok.

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie otrzyma ponad 2,9 mln zł na zakup wyposażenia dla Działu Żywienia (495 tys. zł) oraz zakup aparatury i sprzętu medycznego (ponad 2,4 mln zł).

Ponad 1,7 mln zł trafi z kolei do Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu. Otrzymane środki placówka przeznaczy na doposażenie Oddziałów Szpitalnych w tym: Anestezjologii i Intensywnej Terapii, SOR, Poradni Okulistycznej oraz Zakładu Fizjoterapii w niezbędny sprzęt specjalistyczny do udzielania świadczeń zdrowotnych.

Z kolei WSZPZOZ w Gostyninie otrzyma ponad 27 tys. zł na zakup pomp głębinowych.

Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórzu przeznaczy ponad 102 tys. zł na wymianę drzwi wewnętrznych do sal oraz drzwi ewakuacyjnych na Oddziale Psychiatrycznym dla Dzieci w Szpitalu w Józefowie.

KULTURA

Dodatkowe środki trafią również do instytucji kultury. W sumie 2,2 mln zł zostaną przeznaczone na modernizacje i zakup sprzętu.

Biblioteka na Koszykowej w Warszawie otrzyma 377 tys. zł na modernizację infrastruktury informatycznej. Do Stacji Muzeum trafi ponad 374 tys. zł na zagospodarowanie terenu wokół Centrum Edukacyjno-Turystycznego.

Kolejne środki trafią do Muzeum Romantyzmu w Opinogórze. Placówka przeznaczy 200 tys. zł na zakup gablot muzealnych na potrzeby ekspozycji w Dworze Krasińskich. Ponad 97,7 tys. zł otrzyma Muzeum Regionalne w Siedlcach na budowę ogrodzenia w zespole dworsko-parkowym w Dąbrowie.

Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu otrzyma w 2018 r. ponad 1,2 mln zł, natomiast w roku 2019 ponad 3 mln na modernizację i adaptację zabytkowych kamienic Gąski i Esterki na potrzeby utworzenia stałej wystawy archeologiczno-historycznej. Zadanie ma na celu udostępnienie w zmodernizowanych budynkach powierzchni dla zwiedzających, m.in. Radomian, turystów, osób niepełnosprawnych i stworzenie warunków, aby dom Gąski i Esterki stał się nowoczesnym i atrakcyjnym miejscem na mapie turystycznej miasta i ziemi radomskiej a tym samym Mazowsza.

Komentarze