full screen background image
Search

Pieniądze z PFRON-u dla niepełnosprawnych

->

Niepełnosprawni radomianie cały czas mogą składać wnioski do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej by uzyskać dofinansowanie z PFRON-u. Do podziału MOPS ma ponad 6 mln zł

– Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał w tym roku ponad 6 milionów 150 tysięcy złotych na rehabilitację zawodową i społeczną ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – mówi Justyna Piątek, rzecznik MOPS-u w Radomiu.

O pieniądze z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych (PFRON) mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, bezrobotne, zarejestrowane w Urzędzie Pracy, które chcą otworzyć własną działalność gospodarczą. Na ten cel w tym roku przeznaczono 250 tysięcy złotych.

Taka sama kwota trafi do przedsiębiorców, którzy stworzą stanowiska pracy dla osób niepełnosprawnych. Natomiast na rehabilitację społeczną w 2018 roku przyznano ponad 5,5 miliona złotych, z czego ponad 3 miliony na dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej, a ponad 1 milion złotych na dofinansowanie zakupu przedmiotów ortopedycznych.

– Mogą to być między innymi wózki inwalidzkie, aparaty słuchowe czy cewniki. Osoby niepełnosprawne mogą starać się także o dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych i likwidację barier architektonicznych w miejscu zamieszkania. W ramach rehabilitacji społecznej o wsparcie sportu, kultury i turystyki ubiegać mogą się także organizacje pozarządowe i stowarzyszenia, które działają na rzecz osób niepełnosprawnych – tłumaczy Justyna Piątek.

Tylko do końca marca o wsparcie w ramach programu „Aktywny Samorząd” mogą ubiegać się niepełnosprawni studenci. To propozycja dla osób ze znacznym lub umiarkowanych stopniem niepełnosprawności.

Dofinansowanie dotyczy nauki w semestrze letnim w szkole wyższej, szkole policealnej, kolegium lub otwarcie przewodu doktorskiego poza studiami doktoranckim. Wnioski na semestr zimowy Ośrodek będzie przyjmował we wrześniu i październiku.

Od 30 kwietnia do 30 sierpnia 2018 roku niepełnosprawni mieszkańcy Radomia będą mogli ubiegać się o pieniądze na likwidację barier ograniczających uczestniczenie w życiu społecznym i zawodowym.

Z tej formy pomocy mogą skorzystać niepełnosprawni ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności oraz dzieci niepełnosprawne (z określonymi schorzeniami).

Program przewiduje realizację następujących zadań:

– dofinansowanie kosztów zrobienia kursu na prawo jazdy kategorii B;
– pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (np. czujniki parkowania, fotelik rehabilitacyjny dla niepełnosprawnego dziecka);
– dopłatę do szkoleń w zakresie obsługi kupionego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania;
– wsparcie w utrzymaniu sprawności technicznej wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym;
– dofinansowanie zakupu protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, a także utrzymania sprawności technicznej – posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne;
– wsparcie w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (przedszkole);
– uzyskanie wykształcenia na poziomie wyższym ale także w szkole policealnej, kolegium bądź wsparcie przewodu doktorskiego otwartego poza studiami doktoranckimi.

Szczegółowe informacje na temat zasad programu oraz wzory wniosków dostępne są na stronie internetowej www.bip.mops.radom.pl (zakładka „Niepełnosprawni” oraz zakładka „Wzory wniosków”). Informacje można również uzyskać telefonicznie pod numerem telefonu 48 360 82 88.

Wnioski można pobierać i składać w MOPS w Radomiu przy ulicy Limanowskiego 134 w Dziale Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych p. 111 (I piętro) w godz. od 7.30 do 15.30.

Komentarze