Pod prąd – wystawa w „Malczewskim”Prace polskich artystek i artystów tworzących po 1945 roku będzie można obejrzeć na wystawie Pod prąd. Obrazy pochodzą ze zbiorów sztuki współczesnej, jakie przez lata gromadziło Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu.

Obrazy, które będzie można oglądać to dzieła artystów przypisywanych różnym nurtom i kierunkom obecnym w sztuce drugiej połowy XX wieku (polskie wydanie ekspresjonizmu, informelu, abstrakcjonizmu i surrealizmu i nowej figuracji).

Będzie można obejrzeć prace Marii Anto, Barbary Jonscher, Zofii Artymowskiej, Marii Jaremy, Jadwigi Maziarskiej, Teresy Pągowskiej, Erny Rosenstein, Teresy Rudowicz, artystów współtworzących grupę Wprost : Bieniasza, Sobockiego, Grzywacza, Waltosia, oraz innych wybitnych przedstawicieli polskiej sztuki drugiej połowy XX wiek: Tadeusza Brzozowskiego, Edwarda Dwurnika, Stanisława Fijałkowskiego, Jerzego Nowosielskiego, Jerzego Skarżyńskiego, Henryka Stażewskiego, Jana Tarasina, Zbysława Marka Maciejewskiego, Zbigniewa Makowskiego.

Motywem przewodnim wystawy będzie znak i symbol w sztuce, jako sposób porozumiewania się artystów z odbiorcami. Jak czytać malarstwo, czym jest znak a czym jest symbol w sztuce – te pytania od lat nurtowały wielu badaczy i odbiorców sztuki. Wiele dzieł nadal pozostaje zagadką, a ścieżki interpretacji wydają się być kręte… Oglądając wystawę zastanowimy się na ile znaki w przedstawionych pracach są czytelne, na ile artysta świadomie formułuje komunikat, jakimi środkami formalnymi operuje… W końcu co my, jako odbiorcy sztuki odczytujemy dla siebie.

Trochę historii

Eksponowane obrazy to ułamek zbiorów sztuki współczesnej, jakie przez lata zgromadziło Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu. Kolekcja sztuki współczesnej była budowana jeszcze w ramach działalności Działu Sztuki, na długo przed utworzeniem odrębnego oddziału. W 1991 roku w kamienicach Gąski i Esterki przy radomskim rynku, otwarto Muzeum Sztuki Współczesnej, do którego trafiły zgromadzone dotychczas zbiory. W trakcie swojej działalności, w latach 1992-2015 MSW zgromadziło dodatkowo 2500 prac, które przekazywane były jako dary od zaprzyjaźnionych artystów. W 2016 roku kolekcja liczyła już 4,5 tysiąca prac malarskich, rysunkowych i rzeźbiarskich.

W latach 2017-2018 zgromadzona kolekcja sztuki współczesnej została przekazana w depozyt do Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” w Radomiu.

Otwarcie wystawy Pod prąd odbędzie się w środę, 19 czerwca o godz. 17 w Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu.

KomentarzeCLOSE
CLOSE