full screen background image

Pogarsza się kondycja radomskich przedsiębiorcówPogorszenie kondycji, spadek przychodów oraz niezadowolenie z pomocy oferowanej przez samorząd lokalny

To wyniki ankiety przeprowadzonej wśród radomskich firm przez Izbę Przemysłowo – Handlową Ziemi Radomskiej. Jak zauważa Łukasz Białczak, prezes Izby – niepokojące jest to, że ponad 60% ankietowanych przedsiębiorców ma kłopoty finansowe, a nadal brakuje rozwiązań, które pozwolą m.in. zmniejszyć koszty pracy.

Przedsiębiorcy nie są zadowoleni z pomocy oferowanej przez miasto. Prawie 90% nie korzystało z żadnych ulg proponowanych przez Gminę Miasta Radomia i inne samorządy regionu radomskiego. 

W badaniu wzięło udział 144 przedsiębiorców regionu radomskiego, a pełne wyniki badania znajdują się na stronie Izby Przemysłowo – Handlowej Ziemi Radomskiej.

Komentarze