Polish Orphans Charity z nagrodą Viventi CaritateNagroda Viventi Caritate – Żyjącemu Miłością przyznawana jest osobom, grupom osób i instytucjom za wybitną działalność na polu charytatywnym, społecznym i kulturalnym. Wyróżnienie przyznaje Kapituła Funduszu im. bpa Jana Chrapka. W tym roku nagroda przypadła Fundacji Polish Orphans Charity

Fundacja Polish Orphans Charity od 2007 roku przyznaje w Radomiu stypendia artystyczne, osieroconym oraz będącym w trudnej sytuacji materialnej, dzieciom i młodzieży. Finansowe wsparcie stypendyści mogą przeznaczyć na rozwój swoich talentów i umiejętności. – Wśród stypendystów z lat ubiegłych są między innymi piosenkarka Klaudia Kowalik czy akordeonista Piotr Zarzyka. Ale to nie jedyni nasi stypendyści, którzy teraz robią wielkie kariery – mówi Krzysztof Gajewski, koordynator fundacji w Polsce.

Fundacja Polish Orphans Charity została założona w roku 2000 w kanadyjskim mieście Toronto przez dr Ryszardę Russ, inż. Barta Pasowskiego oraz dr Teda Kralkę. Do tej pory fundacja na stypendia przekazała ponad milion dolarów kanadyjskich i wsparła blisko siedemset dzieci w tym czterysta w Radomiu. Jak przyznaje Gajewski cała fundacja działa w myśl pozostawienia po sobie trwałego śladu, czyli zgodnie z tym czym kierował się bp Jan Chrapek.

Laureatami nagrody Viventi Caritate – Żyjącemu Miłością w ubiegłych latach byli między innymi ksiądz Czesław Wala, Robert Telus, Kazimierz Napieraj, Lucyna Wiśniewska czy Centrum Młodzieży Arka.

Komentarze