Tag: ,

Kanadyjskie stypendia rozdane

Radomska uzdolniona artystycznie młodzież otrzymała stypendia fundacji Polish Orphans Charity Uzdolniona artystycznie młodzież ponownie otrzymała finansowe...

Nabór dodatkowy na stypendia artystyczne z Kanady

Do 15 października trwa przyjmowanie wniosków o przyznanie stypendium artystycznego dla dzieci i młodzieży uzdolnionej artystycznie Stypendium od fundacji Polish...

Zostały rozdane stypendia Polish Orphans Charity

Uzdolniona artystycznie młodzież ponownie otrzymała finansowe wsparcie. Po raz czternasty kanadyjska fundacja Polish Orphans Charity przyznała stypendia...

Polish Orphans Charity z nagrodą Viventi Caritate

Nagroda Viventi Caritate – Żyjącemu Miłością przyznawana jest osobom, grupom osób i instytucjom za wybitną działalność na polu charytatywnym, społecznym i...

Stypendia fundacji Polish Orphans Charity rozdane

Grają, tańczą czy malują. Dzięki pieniądzom ze stypendium kanadyjskiej fundacji Polish Orphans Charity mogą rozwijać swoje pasje. Młodzi artyści z Radomia i...

Trwa nabór wniosków o stypendia kanadyjskie

Trwa nabór wniosków o przyznanie stypendiów kanadyjskich. Wnioski przyjmowane są do 30 czerwca. O stypendiach rozmawialiśmy z Gościem Radia Radom –...