Ponad 400 tys. zł na radomskie zabytkiRadomskie perełki architektoniczne odzyskają dawny blask. Na terenie działania delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Radomiu przyznano 39 dotacji na kwotę blisko 3,5 miliona złotych. Do samego Radomia na renowacje 5 obiektów trafi ponad 400 tysięcy złotych. Najwięcej, bo 250 tysięcy złotych otrzyma Resursa

To największa dotacja od lat – Wojewódzki Mazowiecki Konserwator Zabytków przyznał dofinansowanie na renowację zabytków w regionie. Do samego Radomia wpłynie na ten cel ponad 400 tysięcy złotych. Dotacje otrzymają Resursa, Klasztor Bernardynów, Kościół Farny i radomska nekropolia – mówi Witold Bujakowski, kierownik radomskiej delegatury Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Klasztor Bernardynów i Kościół Farny przeznaczą dotacje na konserwację polichromii, a cmentarz na na odrestaurowanie dwóch nagrobków – Piotra Błochowicza i Franciszki Gusiewicz. Resursa ma za 250 tysięcy złotych dokończyć remont. To największe dofinansowanie przyznane w tym roku radomskiemu zabytkowi.

Pierwsza transza dotacji czyli 56% sumy ma wpłynąć do placówek do końca maja. Pozostałą kwotę otrzymają zarządzający zabytkami do 30 października czyli do dnia zakończenia renowacji.

W sumie na terenie działania delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Radomiu przyznano 39 dotacji na kwotę blisko 3,5 miliona złotych.

Komentarze