full screen background image

Ponad 500 ton makulatury zebrane przez dzieci509 ton makulatury i 25,5 tony butelek PET zebrały dzieci i młodzież z Mazowsza. W ten sposób wzięły udział w tegorocznej edycji zbiórki surowców wtórnych

Do rywalizacji przystąpiło ponad 12 tys. przedszkolaków i uczniów z 96 mazowieckich placówek oświatowych. Wśród nagrodzonych placówek są też te z regionu radomskiego, m.in.: z Chlewisk, Jedlińska, Warki czy Przysuchy.

– Organizując ten konkurs chcemy wykształcać w młodych ludziach dobre nawyki i nauczyć ich troski o środowisko naturalne. Okazuje się, że połączenie dobrej zabawy z odrobiną rywalizacji i szczytną ideą przynosi świetne rezultaty. Patrząc na efekty myślę, że to dobry sposób na dotarcie do najmłodszych mieszkańców naszego województwa – mówi Marcin Podgórski, dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych w UMWM.

Celem konkursu jest zachęcenie najmłodszych mieszkańców Mazowsza do selektywnego zbierania surowców wtórnych oraz uświadomienie, im jak ważny wpływ na kształtowanie środowiska naturalnego ma ich zachowanie. Udział w konkursie to także praktyczna nauka o tym, jak można wykorzystywać oraz segregować odpady. Młodzi mieszkańcy Mazowsza dowiadują się też, że przetwarzając makulaturę chronimy przede wszystkim drzewa i lasy przed wycinką, a jedna tona papieru to aż 17 drzew.

Tegoroczna edycja konkursu trwała od 3 grudnia 2018 r. do 1 kwietnia br. Zadaniem uczestników było zebranie w tym czasie jak największej ilości makulatury i butelek PET oraz przekazanie ich do punktów zbiórki. Swoje osiągnięcia przedszkolaki, uczniowie szkół podstawowych i szkół średnich oraz gimnazjaliści z Mazowsza potwierdzali w raportach z przebiegu zbiórki i potwierdzeniu przekazanych surowców wtórnych.

W rywalizacji wzięło udział ponad 12 tysięcy dzieci z 96 przedszkoli i szkół z całego Mazowsza. Rywalizacja podzielona była na sześć kategorii wiekowych: przedszkola, szkoły podstawowe z liczbą uczniów do 100, szkoły podstawowe z liczbą uczniów od 101 do 200, szkoły podstawowe z liczbą uczniów od 201 do 400, szkoły podstawowe z liczbą uczniów od 401 powyżej oraz szkoły średnie.

Spośród wszystkich zgłoszeń wyłoniono 18 laureatów, którzy uzyskali największą liczbę punktów w danej kategorii. Każdy z nich otrzymał dyplom oraz nagrody rzeczowe m.in.: oczyszczacze powietrza z filtrem, zestawy elementów magnetycznych do doświadczeń i zabaw, dyski sensoryczne dla przedszkoli, zestawy do badania powietrza dla szkół, zestawy obwodów elektrycznych, kompasy, książki oraz pomoce dydaktyczne, np. plansze ścienne – pierwsza pomoc w zagrożeniu życia.

Oprócz tego wszyscy finaliści wzięli udział w wykładzie naukowym na temat robotyki i technologii XXI wieku Robo-Eksperymentarium.

Lista laureatów

I. Przedszkola:

1. Samorządowe Przedszkole w Chlewiskach, ul. Szkolna 15, 26-510 Chlewiska – 93,08 pkt.
2. Punkt Przedszkolny „Radosne Lata” Magda Cieślikiewicz, ul. Minerska 54, 04-506 Warszawa – 25,35 pkt.
3. Przedszkole w Sadownem, ul. Plac Kościelny 8, 07-140 Sadowne – 24,74 pkt.

II. Szkoły podstawowe z liczbą uczniów do 100:

1. Szkoła Podstawowa im. Ks. Bp. Franciszka Jaczewskiego w Górkach Grubakach, 07-120 Korytnica – 71,59 pkt.
2. Szkoła Podstawowa w Sudragach, ul. Szkolna 10, 09-200 Sierpc – 69,16 pkt.
3. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Anny Karłowicz, Al. Tysiąclecia 12, 06-100 Pułtusk – 40,67 pkt.

III. Szkoły podstawowe z liczbą uczniów od 101 do 200:

1. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Polskich Patriotów w Drwalewie, ul. Szkolna 4, 05-652 Chynów – 56,57 pkt.
2. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego we Wrociszewie, 05-660 Warka – 55,98 pkt.
3. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Starych Zawadach, Stare Zawady 30A, 26-660 Jedlińsk – 55,36 pkt.

IV. Szkoły podstawowe z liczbą uczniów od 201 do 400:

1. Zespół Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Przysusze, ul. Skowyry 41, 26-400 Przysucha – 70,28 pkt.
2. Szkoła Podstawowa w Borkowie Kościelnym, ul. Szkolna 2,09-200 Sierpc – 38,20 pkt.
3. Publiczna Szkoła Podstawowa w Zespole Placówek Oświatowych im. prof. Ignacego Mościckiego w Winnicy, ul. Pułtuska 19, 06-120 Winnica – 37,73 pkt.

V. Szkoły podstawowe z liczbą uczniów powyżej 401:

1. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Armii Krajowej w Sierpcu, ul. Płocka 38A, 09-200 Sierpc – 68,74 pkt.
2. Szkoła Podstawowa im. B. Prusa, ul. Pocztowa 4, 05-310 Kałuszyn – 50,86 pkt.
3. Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Józefinie, ul. Mazowiecka 1, 96-321 Żabia Wola – 42,38 pkt.

VI. Szkoły średnie:

1. Zespół Szkół Specjalnych w Ignacewie im. Janiny Porazińskiej Szkoła Przysposabiająca do Pracy, Ignaców 8, 05-300 Mińsk Mazowiecki – 57,91 pkt.
2. Zespół Szkół Specjalnych im. Ks. J. Twardowskiego, ul. Polna 17, 05-600 Grójec – 56,91 pkt.
3. Szkoła Branżowa I Stopnia w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 im. por. Władysława Jakubowskiego, ul Górska 39, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki – 56,51 pkt.

Źródło: mazovia.pl

Komentarze