Ponad 730 tyś. zł dla powiatu grójeckiegoMazowieckie programy wsparcia rozstrzygnięte. Zakup mierników zanieczyszczenia powietrza, remont elewacji strażnicy w OSP Machcin, utworzenie siłowni plenerowej we wsi Branków czy remont elektrycznej instalacji zasilającej na terenie Rodzinnych Ogródków Działkowych – to inwestycje w powiecie grójeckim ze wsparciem samorządu województwa. Łącznie do powiatu grójeckiego trafi 731,6 tyś. zł

Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza

To pilotażowy program samorządu województwa mazowieckiego, którego celem jest polepszenie jakości powietrza na Mazowszu. O pomoc mogły ubiegać się gminy wiejskie, miejskie i wiejsko-miejskie. W tegorocznej pierwszej edycji złożonych zostało 119 wniosków. Wsparcie otrzymało 110 projektów. W sumie na ich realizację z budżetu Mazowsza przeznaczone zostaną 4,8 mln zł. Przyznane wsparcie gminy wykorzystają m.in. na zakup narzędzi do kontroli palenisk domowych, oczyszczaczy powietrza, tworzenie terenów zielonych czy zakup systemu służącego do informowania o jakości powietrza. Z powiatu grójeckiego wsparcie na zakup mierników zanieczyszczenia powietrza w ramach systemu do informowania o jakości powietrza otrzyma gmina Warka.

– Wszystkie działania, które mają na celu poprawę środowiska są dla nas zadaniami priorytetowymi. W tym roku uruchomiliśmy nowy program, którego celem jest poprawa jakości powietrza na Mazowszu. Środki zostały przeznaczone m.in. na rewitalizację terenów zieleni, zakup oczyszczaczy czy zakup systemów informowania o jakości powietrza. Liczymy, że te drobne przedsięwzięcia wpłyną pozytywnie na nasze środowisko – podkreśla wicemarszałek Rafał Rajkowski.

Pomoc Finansowa dla Miast i Gmin na Zakup Sprzętu Przeciwpożarowe

Na Mazowszu działa dwa tysiące jednostek OSP, w których aktywnie działa blisko 75 tys. strażaków. Co roku samorząd Mazowsza wspiera strażaków ochotników przeznaczając środki na zakup sprzętu, wozów strażackich, umundurowania oraz remonty strażnic. W tym roku trafi do nich 10 mln zł. Gminy z powiatu grójeckiego otrzymają ponad 261,6 tys. zł wsparcia. Środki te zostaną przeznaczone na zakup średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych, remonty garaży, drzwi garażowych czy dachu w strażnicach OSP.

Mazowiecki Instrument Aktywizacji Działkowców Mazowsze

W tym roku po raz pierwszy uruchomiony został również program wsparcia dla działkowców. Budowa i modernizacja świetlic, zakup sprzętu ogrodniczego, wymiana oświetlenia i ogrodzeń czy też instalacja monitoringu to inwestycje, które zostaną wykonane dzięki dofinansowaniu z budżetu Mazowsza. W ramach programu wpłynęły 92 wnioski i wszystkie otrzymały dofinansowanie. W sumie na realizację 92 projektów w ramach MIAD Mazowsze 2019 samorząd województwa mazowieckiego przeznaczył blisko 737 tys. zł.

Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw

Na Mazowszu jest ok. 7,3 tys. sołectw. To właśnie z myślą o nich został uruchomiony Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw. Dzięki wsparciu samorządu Mazowsza zrealizowanych zostanie blisko 1178 różnego rodzaju projektów. W powiecie grójeckim wsparcie z samorządu województwa otrzymało 46 sołectw z 10 gmin – Jasieniec, Goszczyn, Belsk Duży, Błędów, Mogielnica, Nowe Miasto nad Pilicą, Pniewy, Grójec, Chynów oraz Warka. W ramach programu można było uzyskać maksymalne wsparcie w wysokości 10 tys. zł dla jednego projektu. Każda gmina mogła złożyć do 5 wniosków na 5 różnych zadań, ale sołectwo mogło uzyskać dofinansowanie na realizację jednego zadania.

Źródło: mazovia.pl

KomentarzeCLOSE
CLOSE