Postępy nad zagadkowym zabytkiem w LipskuRozpoczęły się procedury administracyjne nad wpisaniem siedziby lipskiego sanepidu do rejestru zabytków. Na jednej ze ścian znajduje się fragment księgi Zohar. Trwają prace nad tłumaczeniem tekstu

Niecodziennego znaleziska dokonano w budynku znajdującym się przy Iłżeckiej 6. W trakcie prac badawczych przedprojektowych zleconych przez Starostwo Powiatowe w Lipsku, archeolog Jacek Węcławowicz odkrył polichromię na ścianie wschodniej środkowego budynku. Wstępnie wiadomo, że jest ona napisana w języku aramejskim, hebrajską czcionką. Zgodnie z informacją podaną na portalu Wirtualny Sztetl, redagowanym przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, jest to tekst zwany Kegawna recytowany przez chasydów na powitanie szabatu przed modlitwą Barechu. W związku z odkryciem rozpoczęto procedurę administracyjną, o której szczegółach mówi Witold Bujakowski, kierownik delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Radomiu:

Ze wstępnego rozpoznania wynika, że budynek w części był domem modlitwy nazywanym przez Żydów „szul” lub „bet midrasz”. Tłumaczenie będzie zlecone przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie. Jak można przeczytać na stronie Wirtualny Sztetl, jest to jedyny znany tego typu zabytek w regionie.

 

 

Źródło: facebook.com/mazowiecki.wojewodzki.konserwator.zabytkow

Komentarze