Czy warto zdecydować się na studia II stopnia?Wielu młodych ludzi zastanawia się, czy po ukończeniu studiów licencjackich warto poświęcić kolejne dwa lata na naukę. Może lepiej od razu podjąć pracę? Wybór studiów II stopnia zdecydowanie nie jest jednak stratą czasu, lecz szansą na zdobycie odpowiednich kwalifikacji i odpowiednią karierę zawodową w przyszłości.

Dlaczego warto studiować kolejne dwa lata?

Dla wielu pracodawców wykształcenie licencjackie jest niewystarczające do zatrudnienia absolwenta na odpowiedzialnym stanowisku. Obawiają się oni braku umiejętności, które nabywa się na studiach magisterskich. Brak tytułu magistra może być przeszkodą w ubieganiu się o dobrą posadę, gdzie już na etapie preselekcji odrzucane są aplikacje osób, które nie uzyskały tytułu magistra. Dodatkowe dwa lata studiów na kierunku poszerzającym zakres wiedzy pozwalają poszerzyć zakres kompetencji i zwiększyć możliwości zatrudnienia. Zwłaszcza wtedy, gdy uczelnia stawia na zajęcia praktyczne. Tytuł magistra respektowany jest jako masters of science przez większość państw i może okazać się niezbędny przy aplikowaniu do firm zagranicznych.

Kiedy studia II stopnia są opłacalne?

Studia magisterskie są opłacalne pod warunkiem właściwego wyboru kierunku i uczelni. Mają one poszerzać wiedzę i przygotowywać do pracy zawodowej. Właściwy wybór uczelni zagwarantuje rozwój kompetencji i umiejętności miękkich, niezbędnych w biznesie. Uczelnia, w której wykładowcami są wybitni praktycy, a student ma możliwość odbywania praktyk w renomowanych firmach, zapewnia zdobycie kwalifikacji poszukiwanych na rynku pracy. Kierunek studiów II stopnia może, lecz nie musi być kontynuacją wiedzy zdobytej po ukończeniu licencjatu. Wybór pokrewnego kierunku zwiększa zakres umiejętności i daje większe możliwości zawodowe. Dla pracodawcy jest to potwierdzenie zdolności interdyscyplinarnych kandydata. Zdobycie dyplomu magistra nie musi kolidować z podjęciem pracy zawodowej. Uczelnie oferują zajęcia nie tylko w trybie stacjonarnym, ale także zaocznym. Można zacząć naukę w sezonie jesiennym lub wiosennym, rozpoczynającym się w marcu.

Uczelnia biznesowa

Warto zdecydować się na studia II stopnia, wybierając uczelnię zajmującą wysokie pozycje w rankingach. Akademia Leona Koźmińskiego jest wg „Perspektyw” liderem rankingu uczelni ekonomicznych w Polsce. W międzynarodowych klasyfikacjach „Financial Times” obecna jest od 2009 roku. Posiada „potrójną koronę akredytacyjną”: EQUIS, AMBA i AACSB. Ta niepubliczna placówka biznesowa współpracuje z 220 uczelniami na świecie w zakresie wymiany kadr i studentów. Na absolwentów oczekuje „Kariera po Koźmińskim” posiadająca bazę 2600 zarejestrowanych pracodawców. Kierunki studiów II stopnia w ALK kształcą wszechstronnie przyszłą kadrę biznesową. Studenci uczą się teorii zgodnej z aktualnymi trendami rynku pracy. Wiedzę praktyczną nabywają natomiast, odbywając praktyki i staże w 150 firmach współpracujących z uczelnią.

Studia II stopnia w ALK daje szansę na zdobycie umiejętności i kwalifikacji poszukiwanych na rynku pracy. Atrakcyjne kierunki poszerzają horyzonty, a dyplom magistra renomowanej uczelni biznesowej pozwala na podjęcie pracy w każdym przedsiębiorstwie i instytucji, a także na sprawne prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

Komentarze