Powstaną nowe drogi dojazdowe do gruntów rolnychDo powiatu radomskiego wkrótce trafią środki z budżetu Mazowsza na drogi dojazdowe do gruntów rolnych. W sumie za blisko 7,2 mln zł dofinansowania samorządy powiatów: białobrzeskiego, grójeckiego, kozienickiego, lipskiego przysuskiego, radomskiego, szydłowieckiego i zwoleńskiego zrealizują 71 inwestycji drogowych. Umowy w tej sprawie podpisał dziś z beneficjentami wicemarszałek Rafał Rajkowski.

– Rekordowe 7,2 mln zł w skali całego Mazowsza trafia dziś do subregionu radomskiego. Nasi samorządowcy zrealizują aż 71 inwestycji. To będą przedsięwzięcia ważne zarówno z punktu widzenia mieszkańców, bo ułatwią im dojazd do gruntów rolnych i domów, ale też dla rozwoju regionu – mówi wicemarszałek Rafał Rajkowski.

Łącznie w subregionie radomskim przy udziale środków z budżetu województwa mazowieckiego, zostanie wybudowanych lub zmodernizowanych blisko 47,4 km dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

– Dla gminy Jedlnia-Letnisko to oznacza lepszą drogę, która na dzień dzisiejszy jest w fatalnym stanie. Co prawda dostaliśmy tylko 11-procentowe dofinansowanie. Całe zadanie było oszacowane na 1 mln 200 tys. zł. To ważna dla nas inicjatywa. Nowa droga będzie służyła rolnikom i mieszkańcom. Za chwilę zaczynają się prace budowlane, wybudowany odcinek zostanie oddany do użytkowania na pewno w tym roku. Każda złotówka ze środków zewnętrznych to duże wsparcie – podkreśla starosta radomski Waldemar Trelka.

Na ogłoszony w 2018 r. nabór na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych wpłynęło 365 wniosków, z czego 289 zostanie dofinansowanych.

Lista dofinansowanych projektów w powiecie radomskim 

Powiat Radomski radomski Przebudowa drogi powiatowej nr 3527W Antoniówka – Groszowice – Piotrowice (III Etap) 790 80 000 zł
Gózd radomski

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grzmucin

800 75 000 zł
Iłża radomski Przebudowa drogi dojazdowej w m. Iłża ul. św. Franciszka 592 195 000 zł
Jastrzębia radomski Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dąbrowa Kozłowska 600 95 000 zł
Jedlińsk radomski Przebudowa drogi gminnej Piastów – Poręby Etap II 365 75 000 zł
Kowala radomski Budowa drogi gminnej w m. Kosów – Etap II 274,5 145 000 zł
Przytyk radomski Przebudowa drogi gminnej nr 350904W w miejscowości Posada Etap II 800 160 000 zł
Skaryszew radomski Budowa drogi gminnej w miejscowości Kłonowiec Koracz 631 160 000 zł
Wierzbica radomski Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Polany 993 145 000 zł
Wolanów radomski Przebudowa drogi gminnej nr 351207W relacji Garno – Strzałków w miejscowości Strzałków, gmina Wolanów 360 75 000 zł
Zakrzew radomski Przebudowa drogi gminnej w m. Zakrzewska Wola 231 55 000 zł
Zakrzew radomski Przebudowa drogi gminnej nr 351328W w m. Zakrzew Kolonia 351 65 000 zł
Komentarze