Pożyczki zamiast wakatówPożyczki dla przedsiębiorców i refundacja pensji pracowników – stratni właściciele firm będą mogli ubiegać się o dofinansowanie z miasta. W sumie do radomskich przedsiębiorców trafi 6 mln zł. To pieniądze z Powiatowego Urzędu Pracy, które wcześniej były przeznaczone na wsparcie nowych stanowisk

Zamiast wsparcia nowych stanowisk ochrona istniejących miejsc pracy – 6 mln złotych trafi do radomskich przedsiębiorców, którzy ponieśli straty w wyniku epidemii. To pieniądze Powiatowego Urzędu Pracy zarezerwowane m.in. na tworzenie wakatów. Jak tłumaczy wiceprezydent Radomia Jerzy Zawodnik – miasto zmieniło plan wydatków, bo wymaga tego wyjątkowa sytuacja. 

Pieniądze trafią do radomskich przedsiębiorców w formie pożyczek. Właściciele firm będę też mogli ubiegać się o dofinansowanie pensji pracowników czy refundację kosztów prowadzenia działalności. Nabór wniosków o udzielenie finansowej pomocy będzie prowadził Powiatowy Urząd Pracy.

Miasto ma już zgodę na zmianę planu wydatków. Decyzję wydała Powiatowa Rada Rynku Pracy. 

6 mln zł z Powiatowego Urzędu Pracy uszczupli 37-milionowy budżet placówki. Oznacza to, że PUP nadal będzie dysponował 31 mln zł na walkę z bezrobociem. 

Komentarze