Prace społecznie użyteczne w MOPSOsoby bezrobotne, korzystające z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej mogą podjąć pracę w ramach prac społecznie użytecznych

– Prace społecznie użyteczne mają na celu aktywizację osób bezrobotnych na rynku pracy – wyjaśnia Justyna Piątek, rzecznik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.

Obecnie w ten sposób w Radomiu zatrudnionych jest 231 osób, z czego 31 w projektach unijnych współfinansowanych przez Europejski Fundusz Społeczny.

Umowy z bezrobotnymi zawierane są na okres od 3 do 10 miesięcy. Osoby te pracują m.in. w szkołach czy jako „mikołaje”. „Mikołajowie” są przeszkoleni, mają wydane certyfikaty przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Radomiu.

W tym roku w ramach prac społecznie użytecznych zostanie zatrudnionych ok. 300 osób.

Prace społecznie użyteczne radomianie wykonują od 2006 roku. Corocznie w ten sposób pracuje 300 radomian.

Komentarze