Prezentacje wokalne w MDKMłodzieżowy Dom Kultury im. Heleny Stadnickiej w Radomiu zaprasza na III Regionalne Prezentacje Wokalne

Prezentacje wokalne odbędą się w dniach 2 – 4 marca w godz. 9 – 14. Zgłoszenia są przyjmowane do 23 lutego.

Celem prezentacji wokalnych jest popularyzacja klasyki polskiej muzyki i jej twórców w środowisku dzieci i młodzieży oraz ożywienie amatorskiego ruchu artystycznego.

W „Prezentacjach” mogą brać udział soliści – reprezentanci szkół i placówek kultury regionu radomskiego, z wyłączeniem państwowych szkół muzycznych.

Uczestnicy przygotowują jedną piosenkę z klasyki polskiej muzyki:

kat. I – 7-10 lat – piosenka dziecięca,
kat. II – 11-13 lat – piosenka dziecięca lub młodzieżowa,
kat. III – 14-16 lat – piosenka młodzieżowa lub wybrana z repertuaru dorosłych wykonawców,
kat. IV – 17-19 lat – piosenka młodzieżowa lub wybrana z repertuaru dorosłych wykonawców.

Piosenki muszą być starannie dobrane pod względem tekstów. Komisja powołana przez organizatora oceniać będzie uczestników w 4 kategoriach wiekowych przyjmując następujące kryteria oceny:

warunki głosowe,
muzykalność,
dobór repertuaru,
interpretacja,
dykcja,
ogólny wyraz artystyczny.

Karty zgłoszeń należy przesłać na adres:

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY
ul. Słowackiego 17
26-600 RADOM z dopiskiem „Prezentacje”

lub na adres mailowy: mdk.pak@wp.pl  w nieprzekraczalnym terminie do 23 lutego

Więcej informacji można uzyskać pod numerem tel. (48) 364-72-34.

Fot. MDK

Komentarze