Projekt studentów UTH z dofinansowaniemProjekt Studenckiego Koła Naukowego „Turbodoładowani” uzyskał dofinansowanie w wysokości 70 tysięcy zł. Kwota zostanie zainwestowana w opracowanie i wykonanie projektu demonstratora lekkiego pojazdu z napędem elektrycznym wraz z modułowym systemem badań trakcyjnych

W ramach programu „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje” studenci Wydziału Mechanicznego Uniwersytetu im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu wysłali 3 projekty. Wniosek koła otrzymał jedną z najlepszych ocen ministerialnych ekspertów. Na liście pomysłów zaliczonych do finansowania projekt znajduje się na pierwszym miejscu.
O okolicznościach przystąpienia do konkursu poinformował dr hab. Dariusz Trześniowski profesor i rzecznik UTH.

Wykonany prototyp zostanie zaprezentowany międzynarodowej grupie studentów, wykładowców i przedsiębiorców, którzy w ramach projektu E-Drive Tour przyjadą do uczelni. Jest to projekt realizowany w międzynarodowym konsorcjum finansowanym przez Komisję Europejską w ramach działania sojuszu na rzecz wiedzy. W europejskim konkursie zgłoszono 135 wniosków, z czego do finansowania zakwalifikowano 33 projekty, w puli którego znalazł się projekt studentów UTH. Budowa pojazdu ma zostać ukończona w połowie przyszłego roku.

 

 

 

 

fot: facebook.com/UniwersytetTechnologicznoHumanistyczny

Komentarze