Przedsiębiorcy z Mazowsza z szansą na dofinansowanieWystartował konkurs samorządu Mazowsza o dofinansowanie projektów inwestycyjnych. Wsparcie dla przedsiębiorców wyniesie od 400 tys. do 4 milionów zł z programu regionalnego na lata 2014-2020. Wnioski można składać wyłącznie elektronicznie, a umowy muszą zostać podpisane najpóźniej do końca tego roku

Na realizację konkursu samorząd województwa przeznaczył 52 miliony złotych. Jest on dedykowany mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom. Pieniądze mają umożliwić rozbudowę jak i wprowadzenie na rynek nowych lub ulepszonych produktów i usług. Każdy przedsiębiorca w ramach projektu jest zobowiązany do zatrudnienia co najmniej jednego pracownika.
– Dofinansowane projekty przyczynią się do tworzenia nowych miejsc pracy – informuje marszałek Adam Struzik.

Podczas oceny wniosków dodatkowe punkty otrzymają działania zakładające utworzenie większej liczby etatów, pozytywny wpływ na środowisko, wdrożenie wyników prac B+R, czy uwzględniające promocję wykraczającą poza minimalne wymagania. Większą szansę będą miały również projekty firm z dłuższym stażem na rynku.
Nabór prowadzony będzie w trybie otwartym, a wnioski przyjmowane w ramach rund trwających po 7 dni. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie funduszedlamazowsza.eu.

Komentarze