Szydłowiec rozwinie dzielnicę przemysłowąUlica Leśna w Szydłowcu zostanie przedłużona. Nowa droga umożliwi dojazd do terenów zabudowy przemysłowej przekładając się na atrakcyjność inwestycyjną regionu. Koszt przedsięwzięcia to 2,3 mln zł z czego blisko 1,4 mln pochodzi z budżetu Mazowsza

Zlokalizowana w dzielnicy przemysłowej Szydłowca ul. Leśna zostanie przedłużona.  Zadanie obejmie także wybudowanie pełnej infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej. Na ten cel samorząd województwa mazowieckiego przekazał już blisko 1,4 mln zł dotacji.

– Inwestycja ta jest niezbędna i kluczowa w kontekście szydłowieckiej dzielnicy przemysłowej i rozwoju całej gminy – mówi burmistrz Szydłowca Artur Ludew. – Dzięki jej realizacji uzbrojonych i skomunikowanych zostanie kilkadziesiąt hektarów gruntów inwestycyjnych przeznaczonych pod przemysł i produkcję. Na tak przygotowanych terenach będą mogli ulokować się inwestorzy, dzięki czemu powstaną nowe miejsca pracy. Dlatego właśnie inwestycja jest oczekiwana przez mieszkańców Szydłowca, a jej aspekt społeczny uważam za niezmiernie istotny – dodaje.

Nowa droga umożliwi dojazd do terenów zabudowy przemysłowej i kolejnych planowanych ulic. W ramach przedsięwzięcia zostanie wyznaczony nowy pas drogowy wyznaczający przedłużenie istniejącej części ul. Leśnej. Zaplanowano budowę nowej nawierzchni jezdni, skrzyżowań i zjazdów, chodnika, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, sieci wodociągowej, a na końcu ulicy zostanie wybudowany plac do zawracania.

Jak zauważa radny województwa Tomasz Śmietanka, takie inwestycje nie tylko poprawiają bezpieczeństwo mieszkańców i komfort podróżowania, ale przekładają się także na atrakcyjność inwestycyjną regionu. – Przekazane dziś dofinansowanie pozwoli nie tylko utworzyć nowy ciąg komunikacyjny, ale także umożliwi przedsiębiorcom zbudować tu swoje firmy i zakłady produkcyjne – podkreśla.

Kwota dotacji z budżetu województwa wynosi 1,39 mln zł. Całkowity koszt inwestycji to 2,3 mln zł. Zgodnie z planem budowa zakończy się w marcu 2023 r.

Źródło: mazovia.pl

Komentarze