Radni gminy Jedlnia-Letnisko jednogłośnie za wnioskiem do wojewodyPo ponad czterech tygodniach intensywnej pracy i z pełnym, jednogłośnym poparciem radnych gminy, władze Jedlni-Letniska zakończyły trudny i wymagający proces ubiegania się o nadanie miejscowości praw miejskich. Wniosek w tej sprawie trafił już do wojewody

Wtorkowe głosowanie, w którym radni jednogłośnie opowiedzieli się za wystosowaniem wniosku do wojewody mazowieckiego i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie uzyskania statusu miasta dla Jedlnia-Letnisko zakończyło wszystkie formalności leżące po stronie samorządowców. Wcześniej, w drodze konsultacji społecznych pozytywną opinię wyrazili także mieszkańcy gminy.

– Mamy za sobą okres najbardziej wytężonej pracy jeśli chodzi o sprawy organizacyjne – podsumował cały proces Piotr Leśnowolski, wójt gminy Jedlnia-Letnisko, który był gościem magazynu samorządowego Moc Regionu

Głosowanie poprzedziło wiele tygodni intensywnej pracy, w trakcie których m.in. powstał rys historyczny miejscowości, do mieszkańców gminy kolportowane były broszury informacyjne, a także zorganizowane zostały konsultacje społeczne.

– Do końca kwietnia powinniśmy otrzymać opinię wojewody – mówi Justyna Ostrowska, kierownik Referatu Organizacji i Nadzoru w Urzędzie Gminy Jedlnia-Letnisko

Jeśli procedurę uda się zakończyć powodzeniem, z dniem 1 stycznia 2022 roku Jedlnia-Letnisko uzyska status miasta.

Komentarze