Radni przyjęli zmiany w budżecie miastaDo wieczora trwała wczoraj nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej. Radni przyjęli zmiany w budżecie, i w efekcie miasto może przystąpić do realizacji kilku ważnych inwestycji. To między innymi budowa zielonego skweru i dróg na XV-leciu, dokończenia projektów z Budżetu Obywatelskiego, remont zabytkowego budynku Rogatki oraz przebudowa ul. Szydłowieckiej

Inwestycje rozpoczną się jeszcze w tym roku, a jednym z najpilniejszych zadań jest przebudowa ulicy Szydłowieckiej. To obietnica, którą prezydent Radosław Witkowski na poprzedniej sesji Rady Miejskiej złożył Kindze, uczennicy pobliskiej szkoły podstawowej. Powstaną tam chodniki i nowa kanalizacja, a droga zyska nową nawierzchnię. W tegorocznym budżecie miasta została na ten cel zarezerwowana kwota 1, 4 mln złotych. Cała inwestycja pochłonie natomiast ok. 8 mln zł. To ważna inwestycja – przyznał radny Kazimierz Woźniak z Klubu Radomianie Razem:

Kolejna zmiana w budżecie to zwiększenie o 3 i pół mln złotych puli pieniędzy przeznaczonych na zagospodarowanie skweru między ulicami Bema, Jasińskiego i Sowińskiego. W pierwszej kolejności ruszy tam przebudowa układu komunikacyjnego i budowa miejsc postojowych. Ponadto w budżecie miasta znalazł się także remont zabytkowej Rogatki u zbiegu ulic Malczewskiego i Kelles-Krauza.

Inne zadania, które zgodnie z przyjętą uchwałą znalazły się w tegorocznym budżecie Radomia to projekty z Budżetu Obywatelskiego m.in. dokończenie budowy ścieżki rowerowej wzdłuż Szarych Szeregów i budowa łącznika rowerowego Czachowskiego/Batorego wraz z modernizacją sygnalizacji świetlne.

Radni byli zgodni, że wszystkie podjęte w uchwale zadania są potrzebne mieszkańcom – mówi Dariusz Wójcik, przewodniczący Klubu Radnych:

Nie rozwiązano jeszcze sprawy związanej z nową lokalizacją PSZOK-u w Radomiu. Co dalej w tej sprawie. Dyskutowano o tym na Nadzwyczajnej sesji rady miejskiej.

Na nadzwyczajnej sesji radni zdecydowali także wypowiedzeniu umowy na budowę Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ulicy Wjazdowej. Pieniądze, które miały być przeznaczone na ten cel przesunięto na budowę ciągu pieszo-rowerowego łączącego bulwary nad Mleczną z ulicą Maratońską.

KomentarzeCLOSE
CLOSE