Radni zdecydują o zwolnieniu restauratorów z opłaty koncesyjnejRadni zdecydują, czy restauratorzy będą zwolnieni z opłaty koncesyjnej. Mowa o projekcie uchwały dotyczącej zwolnienia z konieczności wpłacenia pierwszej raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. W projekcie znalazł się też zapis o możliwości odroczenia płatności dwóch kolejnych rat do końca bieżącego roku

Miasto proponuje ulgę dla właścicieli lokali gastronomicznych. To zwolnienie z konieczności wpłacenia pierwszej raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Jednocześnie do końca roku ma zostać odroczona płatność dwóch kolejnych rat. Projekt uchwały w tej sprawie jest już gotowy. By to rozwiązanie mogło wejść w życie, potrzebna jest jeszcze zgoda radnych – mówi wiceprezydent Radomia Katarzyna Kalinowska.

Jest to ulga dla radomskich przedsiębiorców prowadzących lokale gastronomiczne, którzy utracili płynność finansową z powodu epidemii – tłumaczy Kalinowska. Jeśli radni przyjmą uchwałę, osoby, które już wpłaciły pierwszą ratę będą mogły złożyć wniosek o zwrot pieniędzy lub o przesunięcie ich na poczet kolejnych rat. W projekcie nie ma natomiast zapisu o zwolnieniu z obowiązku złożenia do 29 stycznia oświadczenia o wartości sprzedaży w poprzednim roku.

Projekt uchwały ws. ulgi dla branży gastronomicznej zostanie poddany pod głosowanie na nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Radomiu. Odbędzie się ona w czwartek, 28 stycznia. 

Komentarze