Radni zgodzili się na ulgi dla prowadzących działalność gastronomicznąSymboliczny grosz za metr kwadratowy i możliwość powiększenia powierzchni pod ogródki gastronomiczne dla prowadzących działalność w Radomiu – to ulgi, na które podczas ostatniej sesji zgodzili się radni

W związku z trudną sytuacją w czasie pandemii COVID-19 w maju ubiegłego prezydent Radomia Radosław Witkowski ogłosił, że opłaty pobierane od właścicieli lokali gastronomicznych, którzy zamierzają udostępnić dla swoich klientów ogródki zewnętrzne będzie symboliczna.

Podczas poniedziałkowej sesji Rady Miejskiej w Radomiu, rajcy zgodzili się na podobne ulgi w 2021 roku.
– W tym roku pozwalamy też na to, aby zajmować miejsca parkingowe – mówi wiceprezydent Mateusz Tyczyński

Od działalności przedsiębiorców z branży gastronomicznej zależą wpływy do budżetu miasta, ale także to, ile osób w Radomiu będzie miało prace – podkreśla Tyczyński

Uchwała wejdzie w życie w dniu jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i będzie obowiązywać do końca grudnia 2021 r.

Komentarze