Radom będzie miał bardziej ekologiczne źródła ciepłaSpółka Radpec buduje system oczyszczania spalin w ciepłowniach Południe i Północ

Inwestycja, radykalnie zmniejszy emisję gazów i pyłów do powietrza, a ciepłownie spełnią wymogi prawne wynikające z Dyrektywy IED i Konkluzji BAT.
O szczegółach prac mówi Tomasz Nita, prezes RADPEC-u.

To ważna inwestycja dla Radomia-powiedział Radosław Witkowski, prezydent Radomia.

Koszt inwestycji to około 169 mln zł.

 

Komentarze