Radom Fashion Show 2019 – konkurs dla projektantów„Łaźnia” – Radomski Klub Środowisk Twórczych i Galeria zaprasza do udziału w VIII edycji ogólnopolskiego konkursu dla projektantów, pasjonatów mody i wszystkich zainteresowanych, którzy tworzą własne projekty. Zgłoszenia w ramach Radom Fashion Show 2019 przyjmowane są do 30 lipca 2019 r. – To świetna impreza na najwyższym poziomie artystycznym, podczas której robimy prawdziwe show – mówi Beata Drozdowska, dyrektor „Łaźni”.

– Radom Fashion Show to wydarzenie, które wpisało się już bardzo mocno w kalendarz imprez związanych z modą również w skali ogólnopolskiej. Na pierwsze edycje Radom Fashion Show swoje projekty przysyłali bardzo młodzi projektanci. To byli często uczniowie, studenci pierwszych lat, ludzie bez osiągnięć, którzy dopiero szukali swoich dróg, żeby w świecie designu zaistnieć. Obecnie zgłaszają się osoby z dorobkiem, które były nagradzane na innych tego typu przeglądach. To świadczy o tym, że impreza się rozwija, a jej ranga wzrasta. Mam wrażenie, że to jest bardzo fajna impreza na najwyższym poziomie artystycznym, podczas której robimy prawdziwe show – mówi Beata Drozdowska, dyrektor RKŚTiG „Łaźnia”.

REGULAMIN KONKURSU

1. Postanowienia ogólne:
• Niniejszy regulamin określa ogólne warunki uczestnictwa w konkursie. Konkurs pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Radomia Radosława Witkowskiego.
• Konkurs jest ogólnopolski i ma charakter otwarty, jest adresowany do projektantów, przedstawiających kolekcje autorskie, nie wdrożone do produkcji masowej.
• Konkurs jest samodzielną imprezą prezentującą możliwości twórcze młodych projektantów.
• Do konkursu mogą się zgłosić tylko osoby fizyczne.
• Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji i zmian regulaminu; rozstrzyga ewentualne spory oraz ustala warunki niezawarte w regulaminie.
2. Organizatorzy:
• Organizatorem konkursu jest „Łaźnia” Radomski Klub Środowisk Twórczych i Galeria z siedzibą w Radomiu (26-600) przy ul. Żeromskiego 56 (siedziba główna) i ul. Traugutta 31/33 (galeria sztuki)
3. Warunki uczestnictwa i zgłoszenie udziału
• Warunkiem udziału w konkursie jest przedstawienie kolekcji, minimum 5 zrealizowanych projektów, maksymalnie 8 projektów.
• Wzory zgłoszone do Konkursu muszą spełniać następujące wymagania: stroje damskie – rozmiar 36–38, na wzrost od 173 cm do 178 cm; obuwie damskie – 38–40, stroje męskie – rozmiar M/L wzrost od 183 cm do 186 cm, obuwie męskie – 43–45
• W przypadku kolekcji ubioru projektanci muszą zapewnić obuwie do pokazu, zaś w przypadku kolekcji obuwia ubiór.
• Zgłoszenie odbywa się poprzez złożenie karty uczestnictwa, dokumentacji fotograficznej, podpisanego regulaminu w formie fizycznej oraz na nośniku CD lub DVD (dokumentację fotograficzną kolekcji oraz kartę zgłoszenia w formacie doc.), w sekretariacie „Łaźni” Radomskiego Klubu Środowisk Twórczych i Galerii przy ul. Traugutta 31/33 (galeria sztuki), Radom 26-600; do 30 lipca 2019 roku.
• Uczestnicy posiadają uregulowane prawa autorskie do przekazanych zdjęć do zgłoszenia, do konkursu (makeup, fryzury, fotograf, modelka) i żadna z osób zaangażowanych w proces powstawania zdjęć nie wnosi praw do wynagrodzenia autorskiego i publikacji danych twórców zdjęć.
• Selekcja nadesłanych zgłoszeń pod względem formalnym (możliwość uzupełnienia zgłoszenia w ciągu 3 dni od dnia otrzymania informacji od organizatora o błędach zgłoszenia).
• Udział w eliminacjach jest płatny. Każda osoba zgłaszająca kolekcję do eliminacji wpłaca do dnia 30 lipca 2019 r., na konto organizatora, wpisowe w wysokości 100 PLN. Nr konto: Bank PKO S.A II/Oddz. 03 1240 3259 1111 0010 2464 6137 i przekazuje przy zgłoszeniu poświadczenie dokonanej wpłaty.
• Nie przyjmujemy zgłoszeń drogą e-mailową.
• Do konkursu nie można zgłosić kolekcji biorących udział w ubiegłych edycjach konkursu

Źródło: laznia-radom.pl

Komentarze