Radom w Mazowieckim Programie Edukacji KulturalnejW Radomiu został zainaugurowany Mazowiecki Program Edukacji Kulturalnej. Uroczystości towarzyszyły debaty, prezentacja projektów z obszaru animacji i edukacji kulturalnej z subregionu radomskiego oraz podpisanie samorządowej karty na rzecz kultury przez prezydenta Radosława Witkowskiego i starostę radomskiego Mirosława Ślifirczyka.

MPEK

Mazowiecki Program Edukacji Kulturalnej to wieloletni program, który wspiera merytorycznie i organizacyjnie podmioty publiczne i niepubliczne w obszarze edukacji kulturalnej i animacji kultury w województwie mazowieckim. Radom i powiat radomski trafiły na listę kolejnych samorządów (jako 23 i 24) objętych MPEK, co szczególnie ucieszyło zarządzających radomskimi instytucjami kultury. – Jestem bardzo szczęśliwy, że udało się do tego doprowadzić. Będziemy poznawać dobre praktyki i tworzyć sieci w subregionie radomskim. Stanowiąc grupę można więcej zdziałać. Chcemy uczestniczyć w kulturze, bo to nas wzmacnia czyniąc nas pełniejszymi ludźmi. Cieszę się, że nasze władze zdecydowały się podpisać samorządową kartę na rzecz kultury tym samym deklarując, że będziemy się sieciować, a nasze działania będą nadal wspierane – mówił Waldemar Dolecki, dyrektor MOK „Amfiteatr”, regionalnego operatora wdrażającego MPEK.

Karta na rzecz kultury

Mazowiecki Program Edukacji Kulturalnej stanowi zbiór rekomendacji obejmujących rozmaite działania z obszaru edukacji kulturalnej, a także proponuje konkretne narzędzia oraz instrumenty służące do ich realizacji m.in., kartę na rzecz kultury, która została zainicjowana w Poznaniu. – Chodziło nam o stworzenie protokołu zbieżności czy reguł uznających, że nie jest ważne skąd wywodzi samorządowiec, ale jakie działania podejmuje. Podpisując kartę samorząd deklaruje, że będzie szanował kulturę i ludzi wokół niej skupionych z pracownikami na czele. To również jest test dla środowisk kulturalnych czy są skłonne do tego, aby wywrzeć pozytywną presję. Kultura nigdy nie będzie czynnikiem, który kreuje nowego lidera politycznego, może natomiast wykreować spadek notowań, jeśli działania w tym obszarze się zaniedbuje. Mieszkańcy chcą być dumni ze swojego miasta, a nic tak nie potęguje dumy jak wybitne osiągnięcia jego wybitnych mieszkańców – opisywał Marcin Kostaszuk z-ca dyrektora Wydziału Kultury w Urzędzie Miasta Poznania.

Głównym operatorem Mazowieckiego Programu Edukacji Kulturalnej jest Mazowiecki Instytut Kultury, a partnerem społecznym Federacja Mazowia.

Komentarze