full screen background image

Radomscy harcerze z nowym komendantemZmiany władz w radomskim harcerstwie. Komendantką hufca w Radomiu została Anna Tomala. To 26-letnia podharcmistrzyni należąca do Związku Harcerstwa Polskiego od 13 lat. Nowa szefowa radomskich harcerzy została wybrana drogą głosowania podczas 22. Zjazdu Zwyczajnego Hufca ZHP Radom-Miasto

Radomscy harcerze mają nowego komendanta. Została nim podharcmistrz Anna Tomala. Dotychczasowy komendant Hufca ZHP Radom-Miasto harcmistrz Bartosz Bednarczyk pełnił tę funkcję przez 10 lat. Jak tłumaczy – zmiana szefa radomskiego harcerstwa wynika z ograniczeń kadencyjnych.

Nową komendantkę wybrano drogą głosowania podczas 22. Zjazdu Zwyczajnego Hufca Związku Harcerstwa Polskiego Radom-Miasto. – To najwyższa władza harcerska na poziomie jednostki terytorialnej – mówi harcmistrz Bednarczyk.

Na zjedźcie zdecydowano również, że harcmistrz Bednarczyk obejmie funkcję zastępcy komendanta do spraw sojuszników hufca.

Zjazd hufca zbiera się co dwa lata. Na Zjazdach Zwyczajnych, które odbywają się co 4 lata, wybierane są władze harcerstwa.

Nowa komendantka radomskiego hufca Anna Tomala jest nauczycielką języka angielskiego. Wywodzi się z 64 Radomskiej Drużyny Harcerzy Starszych.

Komentarze