Radomscy nauczyciele nagrodzeniSześciu z regionu radomskiego w tym czterech z samego Radomia – tylu rodzimych nauczycieli nagrodził samorząd Mazowsza w konkursie „Opiekun Stypendysty Roku 2019/2020”. Aż trzech radomskich laureatów to nauczyciele z jednej placówki – Publicznej Szkoły Podstawowej nr 15 w Radomiu

To dzięki nim uczniowie osiągają ponadprzeciętne wyniki w nauce – mowa o nauczycielach sprawujących dydaktyczną opiekę nad stypendystami. Samorząd Mazowsza właśnie nagrodził wybitnych nauczycieli z naszego województwa w ramach konkursu „Opiekun Stypendysty Roku 2019/2020”. Była to trzecia edycja konkursu adresowanego do nauczycieli, pedagogów szkolnych i doradców zawodowych, którzy sprawowali opiekę dydaktyczną nad stypendystami wojewódzkich programów – mówi marszałek Adam Struzik.

O tytuł najlepszego opiekuna rywalizowało tym razem 108 kandydatów z całego Mazowsza. Spośród nich komisja konkursowa wyłoniła 36 laureatów – opiekunów stypendystów. To nauczyciele nad wyraz zaangażowani w swoją pracę – tłumaczy Krzysztof Skolimowski, przewodniczący Komisji Edukacji, Nauki i Szkolnictwa Wyższego Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Każdy z wyróżnionych pedagogów otrzymał nagrodę finansową w wysokości 3 tys. zł.

Radomscy laureaci konkursu „Opiekun Stypendysty Roku 2019/2020” to: Renata Jesionek z Publicznej Szkoły Podstawowa nr 14 oraz Aneta Łabęcka-Pasek, Dorota Ługowska i Katarzyna Torzewska z Publicznej Szkoły Podstawowa nr 15.

KomentarzeCLOSE
CLOSE