Radomska baza sportowa ze wsparciem z MazowszaSiłownie plenerowe, budowa boiska czy skateparku- to tylko niektóre inwestycje z dofinansowaniem Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej

Dotacje trafiły do subregionu radomskiego i powiatu grójeckiego na w sumie 34 zadania. Na ich realizację w budżecie Mazowsza zarezerwowano ponad 4,7 mln zł – mówi wicemarszałek Rafał Rajkowski.

Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej to autorski program samorządu Mazowsza. Realizowany jest od 2018 r. Od początku jego trwania w całym regionie radomskim udało się wybudować lub zmodernizować 289 obiektów sportowych.

Komentarze