full screen background image

Radomskie Centrum Sportu czy hala widmo?Radomskie środowisko Prawa i Sprawiedliwości podczas poniedziałkowej konferencji prasowej zwróciło uwagę na przedłużającą się budowę hali wchodzącą w skład Radomskiego Centrum Sportu. Politycy PiS przedstawili również raport, w którym występują ok. 15 mln zł rozbieżności w stosunku do wykonanych prac, a poniesionych za te prace kosztów.

– Docierają do nas niepokojące sygnały. Upadłość jednej firmy i doniesienia do prokuratury drugiej firmy. Co jest najgorsze, okazuje się, że zaginęły publiczne pieniądze. Jest sporządzony raport, z którego wynika, że jest rozbieżność w wysokości ok. 15 mln zł w stosunku do wykonanych prac a zapłaconych za te prace pieniędzy. W raporcie tym znajdują się zaskakujące informacje np. o trybunach, których nie ma, a za które zapłacono już 895 tys. zł, brak jest także zadaszenia trybuny północnej i południowej czy systemu drenażu i zraszania, których nie ma. Takich rozbieżności jest cała lista. Zaniepokojeni tą sytuacją pytamy, jakie kroki zamierza podjąć prezydent Radosław Witkowski w tej sprawie – mówił Marek Suski, szef gabinetu PRM.

– Sprawa hali sportowej jest problemem nas wszystkich. Dziś także możemy mówić o skandalicznym działaniu prezesa Janduły poprzez stworzenie pionu odpowiedzialnego za Radomskie Centrum Sportu, który zatrudnia 11 osób. Co te osoby robią w Radomskim Centrum Sportu, które jeszcze nie zostało oddane do użytku? Czy to nie jest wyciąganie pieniędzy z Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji? W skali roku to są setki tysięcy złotych, które powinny finansować rozwój sportu w naszym mieście, a nie halę widmo – podkreślił Wojciech Skurkiewicz, wiceminister obrony narodowej.

Przypominamy, że w skład Radomskiego Centrum Sportu oprócz hali sportowo-widowiskowej ma wejść nowy stadion przy ulicy Struga oraz kompleks tenisowy na Borkach.

Koszt budowy hali wynosi 78 milionów złotych, z czego 34 miliony to dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Stanowisko Zarządu Prawa i Sprawiedliwości Okręgu Radomskiego przyjęte na posiedzeniu Zarządu w dniu 29 kwietnia br. ws. braku nadzoru władz miejskich z Platformy Obywatelskiej nad budową Hali Widowiskowo – Sportowej oraz Stadionu tj. Radomskiego Centrum Sportu:

1. Zarząd Okręgu Radomskiego Prawa i Sprawiedliwości wyraża ogromne zaniepokojenie informacją przekazaną przez jednego z konsorcjantów budujących Radomskie Centrum Sportu przy ul. Struga w Radomiu, z której wynika iż spółka MOSiR, będąca własnością Miasta Radomia, zapłaciła za niewykonane roboty, a przyjęte jako zrealizowane. Tym samym narażając na uszczuplenie majątek Gminy Miasta Radomia o wiele milionów złotych.
Niedopuszczalnym jest:
• Wydawanie pieniędzy publicznych bez należytej staranności a być może ominięcia procedur i zapisów umowy,
• Zapłacenie za usługi, dostawy czy roboty budowlane, które nie zostały faktycznie wykonane i odebrane zgodnie z prawem
• Niewłaściwy nadzór ze strony władz Spółki jako zamawiającego i władz miasta, o którym informuje konsorcjum.
Brak jednoznacznego zaprzeczenia przez władze Miasta i spółki informacjom przekazanym przez firmę MAXTO wskazuje na fakt zaistnienia powyższej sytuacji.

2. Zdaniem Zarządu Okręgu Prawa i Sprawiedliwości w Radomiu Prezydent Miasta Radomia Pan Radosław Witkowski winien w trybie natychmiastowym odwołać władze spółki MOSiR oraz Zastępcę Prezydenta ds. Inwestycji Pana Konrada Frysztaka.
Brak stanowczej reakcji ze strony Prezydenta oznaczać będzie, że było to robione za jego zgodą i przyzwoleniem.

3. Ponad to, wzywamy Prezydenta Miasta Radomia Pana Radosława Witkowskiego do natychmiastowego przedstawienia planu rozwiązania sytuacji i dokończenia inwestycji.

Komentarze