Radomskie szkoły przystąpiły do próbnych maturRozpoczęły się próbne egzaminy maturalne. W Radomiu dobrowolne testy przeprowadzane są we wszystkich szkołach średnich poza dwiema, które próbne matury zorganizowały we wcześniejszym terminie

Radomskie szkoły średnie przystąpiły do próbnych matur. Testy sprawdzą poziom przygotowania uczniów do egzaminu dojrzałości z poszczególnych przedmiotów na wszystkich poziomach. Próbne matury nie są obowiązkowe, ale we wszystkich szkołach średnich w Radomiu trwają teraz takie egzaminy poza dwiema placówkami, gdzie próbne matury odbyły się wcześniej. Jak zapewnia wiceprezydent Katarzyna Kalinowska odpowiedzialna w naszym mieście za edukację – radomskie szkoły średnie zostały przygotowane do przeprowadzenia testów pod względem sanitarnym.

Próbne egzaminy dojrzałości w związku z pandemią mogą być przeprowadzane na 3 sposoby, o czym decydowała dyrekcja danej placówki. To metoda zdalna, stacjonarna lub mieszana. Tę ostatnią wybrał m.in. dyrektor VI Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego w Radomiu, Romuald Lis.

Próbne egzaminy maturalne organizowane są w całej Polsce przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Testy potrwają do 16 marca.

Komentarze