full screen background image

Radomskie zabytki z certyfikatemRadomskie zabytki odzyskają dawny blask – jeszcze w tym roku 16 historycznych obiektów z regionu radomskiego otrzyma pieniądze z budżetu Mazowsza na remonty. W sumie na odnowienie zabytków w powiatach przysuskim, białobrzeskim, lipskim i radomskim trafi blisko 1 mln zł

Dostały specjalne oznaczenie, by ratować je w pierwszej kolejności. 16 budynków w regionie radomskim, w tym 4 w Radomiu dostało certyfikat „Cenny zabytek”. Oznaczone nim obiekty to zabytki mające szczególne znaczenie historyczne, architektoniczne i kulturalne dla Mazowsza. Na liście obiektów z certyfikatem znalazła się m.in. radomska Rogatka. Zabytki dostaną pieniądze na remonty – mówi wicemarszałek Rafał Rajkowski.

Zarząd Mazowsza przekazał na ten cel 1 mln zł. W ramach projektu remonty przejdą też zabytkowe kościoły – dodaje Ilona Jaroszek, dyrektor Muzeum Wsi Radomskiej.

Do tegorocznego naboru wniosków na prace konserwatorskie, restauratorskie czy roboty budowlane przy mazowieckich zabytkach wpisanych do rejestru zabytków zgłoszono 172 wnioski na łączną kwotę ponad 26 mln zł. Wśród ubiegających się o dotacje największą grupę stanowiły kościelne osoby prawne oraz samorządy. Ostatecznie komisja konkursowa po ocenie formalnej i merytorycznej zdecydowała o przyznaniu 6 mln zł dotacji 83 zabytkom z Mazowsza – mówi Tomasz Śmietanka, radny województwa mazowieckiego.

Lista inwestycji z subregionu radomskiego, które w tym roku otrzymają dofinansowanie z budżetu Mazowsza:

Radom

modernizacja zabytkowego budynku Rogatki przy ulicy Malczewskiego w Radomiu – 60 tys. zł;

konserwacja-restauracja polichromii ścian i sklepienia w kaplicy różańcowej oraz malowidło ze sceną Wniebowzięcia NMP w nawie głównej w Kościele farnym pw. Św. Jana Chrzciciela w Radomiu – 30 tys. zł;

rewitalizacja kamienicy Hoppenów – Rynek 8 w Radomiu – 100 tys. zł;

wykonanie drenażu opaskowego i izolacji ścian piwnic kamienicy przy ul. Moniuszki 18 w Radomiu – 60 tys. zł;

powiat radomski
przeprowadzenie prac konserwatorskich przy polichromii obejmującej ściany naw i sklepienie Kościoła parafialnego pw. Św. Józefa Oblubieńca NMP w Krzyżanowicach – 50 tys. zł;

remont zabytkowej bramy przy Kościele pw. Św. Ap. Piotra i Andrzeja w Jedlińsku – 70 tys. zł;

konserwacja pokrycia dachowego, elewacji frontowej i bocznej drewnianej część wraz z konserwacją terakotowej posadzki w nawie Kościoła pw. Opieki Św. Józefa w Jedlni – Letnisko – 40 tyś. zł;

powiat przysuski
odtworzenie – wymiana pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych południowej połaci dachu nawy głównej Kościoła pw. Św. Jadwigi Śląskiej w Odrzywole – 80 tys. zł;

prace konserwatorskie na elewacji frontowej Kościoła parafialnego pw. Św. Jana Nepomucena i Ignacego Loyoli w Przysusze – 50 tys. zł;

remont stolarki okiennej Kościoła Parafialnego pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Wieniawie – 50 tys. zł;

kontynuacja renowacji elewacji Kościoła pw. Św. Krzyża w Borkowicach – 60 tys. zł;

konserwacja ścian wewnętrznych oraz sufitów (drewnianych) w prezbiterium i sufitu (drewnianego) w nawie głównej w Kościele Parafialnym pw. Św. Szymona i Judy Tadeusza w Bielinach – 65 tys. zł;

powiat lipski
remont konserwatorski ścian, sklepień oraz dekoracji sztukatorskich nawy głównej, kaplic bocznych i kruchty we wnętrzu Kościoła Parafialnego pw. Wniebowzięcia NMP w Solcu nad Wisłą – etap II – remont konserwatorski wnętrza nawy głównej kościoła – 60 tys. zł.

remont elewacji Kościoła pw. Św. Zygmunta w Siennie – etap II – 70 tys. zł;

wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej oraz okien w budynku Ratusza Miejskiego w Solcu nad Wisłą – 60 tys. zł;

powiat białobrzeski
renowacja dachu wraz z poddaszem oraz instalacją odgromową w Kościele Parafialnym pw. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Dobieszynie – etap III – 80 tys. zł.

Komentarze