RCS bez umowy – jest kolejne odwołanieDziś nie będzie podpisania umowy na dokończenie budowy Radomskiego Centrum Sportu. Do Krajowej Izby Odwoławczej wpłynęło kolejne odwołanie dotyczące przetargu. MOSiR do czasu jego rozpatrzenia nie może zawrzeć umowy z wykonawcą

Do Krajowej Izby Odwoławczej wpłynęło kolejne odwołanie dotyczące przetargu na dokończenie budowy hali sportowo-widowiskowej oraz stadionu powstających w ramach Radomskiego Centrum Sportu. Złożyła je stołeczna firma MAAT 4 sp z o.o. Zgodnie z prawem zamówień publicznych, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji do czasu rozpatrzenia odwołania nie może zawrzeć umowy z konsorcjum firm, które wygrało postępowanie przetargowe.

– W trakcie postępowania przetargowego firma ta wystąpiła jedynie z zapytaniem uzupełniającym. Nie składała oferty. Dodatkowo, pismo do prezesa KIO zostało złożone po ustawowym terminie, ale mimo to musi zostać rozpatrzone – wyjaśnia prezes MOSiR-u, Grzegorz Janduła.

Zgodnie z prawem zamówień publicznych, w przypadku wniesienia odwołania, zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia przez Izbę wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze.

– Skorzystamy jednak z prawa, które mówi o możliwości złożenia do Izby wniosku o uchylenie zakazu zawarcia umowy. Liczymy, że wkrótce będziemy mogli ją podpisać – tłumaczy prezes MOSiR-u.

Przetarg na dokończenie Radomskiego Centrum Sportu wygrało konsorcjum firm Erekta i Interiors, które za prace che 67 i pół mln zł. Budowa RCS-u została przerwana ponad rok temu. Umowę z poprzednim wykonawcą rozwiązano zaś w marcu z powodu niedotrzymywania kolejnych terminów. Hala widowiskowo-sportowa wykonana jest w 85%, natomiast stadion piłkarski w połowie.

 

fot. FB/Radosław Witkowski

KomentarzeCLOSE
CLOSE