full screen background image
Search

Regionalny ośrodek dla osób niepełnosprawnych


W Radomiu ma powstać ośrodek dla dorosłych osób z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, które zgodnie z polskim prawem nie mogą kontynuować nauki w szkołach po 24 roku życia. – Po ukończeniu tego wieku przez niepełnosprawnych młodych ludzi pojawia się poważny problem społeczny, dlatego chcielibyśmy na poziomie województwa taki regionalny ośrodek uruchomić – mówił marszałek Adam Struzik.

Polscy uczniowie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego mogą uczyć się w szkołach ponadgimnazjalnych do 24. roku życia. Po ukończeniu tego wieku osoby niepełnosprawne nie mają zbyt dużego wyboru. Nie mogąc kontynuować nauki w państwowych placówkach, najczęściej pozostają w domach pod opieką rodziców. – Będziemy starali się wspomóc powstanie ośrodka dla osób niepełnosprawnych powyżej 24 roku życia. Rozmowy, w których jedną ze stron jest miasto Radom, są już prowadzone. Po gruntownej analizie lokalizacji mamy trzy warianty do wyboru. Inwestycja w istniejący już budynek we władaniu samorządu miasta jest najbardziej realna. Myślimy także o tym przedsięwzięciu w kontekście województwa, i chcemy być prekursorem w tym zadaniu. Radom byłby organem wiodącym w tym przedsięwzięciu i posiadającym możliwość pozyskiwania środków choćby z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. My, jako samorząd dysponujemy pewnymi nieruchomościami, które moglibyśmy użyczyć czy wydzierżawić – mówi wicemarszałek woj. mazowieckiego Rafał Rajkowski.

– Sprawa dotyczy tej grupy młodych ludzi, którzy nie są w stanie egzystować pomimo opieki rodziny. Po ukończeniu przez nich 24 roku życia, pojawia się poważny problem społeczny, dlatego chcielibyśmy na poziomie województwa taki regionalny ośrodek uruchomić – dodaje marszałek woj. mazowieckiego Adam Struzik.

Kształcenie specjalne dotyczy dzieci i młodzież z trzech grup wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, czyli osób niepełnosprawnych: niesłyszących, słabosłyszących, niewidomych, słabowidzących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

Komentarze