full screen background image
Search

111 mln dla subregionu radomskiego w 2019 roku

->

Do subregionu radomskiego trafi ok. 111 mln zł z budżetu Mazowsza. Najwięcej, bo aż 80 mln zostanie przeznaczonych na modernizację i budowę dróg. Na duży zastrzyk gotówki może również liczyć szpital na Józefowie (ponad 16,4 mln zł) oraz  Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla dzieci niesłyszących im. Marii Grzegorzewskiej w Radomiu (blisko 2,3 mln zł). 

– Dzięki środkom z budżetu województwa uda się zrealizować wiele potrzebnych przedsięwzięć w subregionie radomskim. To m.in. przebudowy dróg wojewódzkich w Chlewiskach, na odcinku Grójec-Nowe Miasto nad Pilicą czy w Milejowicach. Oczywiście to tylko kilka z nich. Pieniądze trafią również do instytucji kultury oraz szpitali. Stabilna sytuacja finansowa pozwoli nam też przeznaczyć część środków na programy wsparcia dla organizacji pozarządowych czy lokalnych samorządów – zauważa marszałek Adam Struzik.

– Bardzo się cieszę, bo budżet na ten rok jest mocno inwestycyjny. Do subregionu radomskiego trafi około 111 mln zł. Dużą pulę środków, bo ponad 80 mln zł, przeznaczymy na budowę i remonty dróg. Będziemy wspierać też przedsięwzięcia w naszych szpitalach i muzeach. Mam tu na myśli m.in. niezbędny remont kuchni w szpitalu na Józefowie oraz modernizację radomskich perełek, czyli zabytkowych kamienic Gąski i Esterki. W budżecie znajdą się również pieniądze na nasze programy, chociażby na renowację mazowieckich zabytków. Przeznaczymy 6 mln zł na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach. Będziemy też wspierać strażaków, m.in. przez doposażenie w specjalistyczny sprzęt, ale też dofinansowanie zakupu samochodów oraz remontów strażnic  – podkreśla wicemarszałek Rafał Rajkowski.

BUDŻET NA 2019 R.

Na rozbudowę, modernizację i budowę nowych dróg w subregionie radomskim samorząd województwa mazowieckiego przeznaczy ponad 80 mln zł. Wśród największych inwestycji drogowych planowanych na 2019 r. znalazły się:

droga wojewódzka 727 Klwów-Szydłowiec, przejście przez Chlewiska – 38,5 mln zł w 2019 r. (kolejne 9 mln zł przeznaczone zostaną w 2020 r.);
rozbudowa drogi wojewódzkiej 728 relacji Grójec-Nowe Miasto nad Pilicą – 26,8 mln zł w 2019 r. (oraz 2,2 mln zł w 2020 r.);
przebudowa drogi wojewódzkiej 740 od km 3+208 do km 5+001 w Milejowicach, gm. Zakrzew – 2 mln zł (oraz 8 mln zł w 2020 r.);
przebudowa drogi wojewódzkiej 727 na odc. od km 55+125 do km 56+840 gm. Jastrząb – 7,5 mln zł;
rozbudowa drogi wojewódzkiej 733 na odcinku od km 49+820 do km 51+812 w Rawicy, gm. Tczów – 1 mln zł (kolejne 7 mln zł przeznaczone zostaną w 2020 r., a w 2021 r. – 2,2 mln zł);
przebudowa drogi wojewódzkiej 740 na odc. od km 22+779 do km 23+708 w Wrzeszczowie gm. Przytyk – 2,5 mln zł;
przebudowa drogi wojewódzkiej 730 na terenie gm. Jasieniec – 3,5 mln zł.

Prowadzone będą także prace remontowe. Obejmą one w sumie ponad 11 kilometrów dróg wojewódzkich. Wśród planowanych remontów wymienić można:

remont drogi 725 na odcinku Rębowola-Belsk Duży (powiat grójecki) – 1,5 mln zł;
remont drogi 740 we wsi Grabowa (powiat przysuski) – 2,3 mln zł;
remont drogi 729 we wsi Rdzów (powiat przysuski) – 950 tys. zł;
remont drogi 691 od m. Laski do m. Garbatka Letnisko (powiat kozienicki) – 2,1 mln zł;
remont drogi 747 w Solcu nad Wisłą (powiat lipski) – 670 tys. zł;
remont drogi 747 na odcinku od Iłży do Lubianki (powiat radomski) – 1,2 mln zł;
remont drogi 747 od Nowej Wsi do Lipy Miklas (powiat lipski) – 380 tys. zł;
remont drogi 727 w miejscowości Lipienice Górne (powiat szydłowiecki) – 1,1 mln zł;
remont mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 728 w Nowym Mieście nad Pilicą (powiat grójecki) – 100 tys. zł.

– 2019 jest kolejnym rokiem, w którym władze Mazowsza przeznaczają duże środki na remonty i utrzymanie dróg w naszym subregionie. Oprócz wymienionych powyżej zadań, trwają prace projektowe niezbędne do realizacji kolejnych. Wiele z nich przygotowywanych jest przy współpracy z samorządami. Obecnie mamy podpisanych ponad 30 porozumień. Remonty, nawet na niewielkich odcinkach dróg zdecydowanie wpływają na poprawę bezpieczeństwa. Wiele kilometrów dróg wojewódzkich ma swój przebieg w terenach zabudowanych. W dalszym ciągu realizować będziemy zadania w zakresie budowy chodników przy drogach wojewódzkich. Nie zapominajmy, że pieszy jest najmniej chronionym użytkownikiem drogi – podkreśla Andrzej Łuczycki, dyrektor rejonu drogowego Radom MZDW.

Inwestycje nie ominą także Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu. W 2019 r. placówka otrzyma ponad 16,4 mln zł na realizację czterech projektów. Ponad 12 mln zł placówka przeznaczy na zwiększenie efektywności energetycznej budynku głównego (w 2020 r. – blisko 7 mln zł). Za kolejne 2,6 mln zł szpital zmodernizuje budynek kuchni oraz zakupi wyposażenie (4 mln zł – w latach 2018-2019). Kolejny projekt to wdrożenie e-usług. Na ten cel samorząd Mazowsza zarezerwował ponad 1 mln zł. Ponadto, placówka otrzyma ponad 618 tys. zł na zakup sprzętu medycznego z zakresu onkologii oraz kardiologii. Wartość projektu to ponad 5,3 mln zł, z czego środki z budżetu Mazowsza to ponad 1 mln zł.

Samorząd Mazowsza zainwestuje również środki na inwestycje w szpitalu na Krychnowicach. Ponad 469 tys. zł placówka przeznaczy na e-zdrowie – II etap (całkowita wartość projektu to 4,4 mln zł, w tym środki samorządu Mazowsza blisko 500 tys. zł).

Środki trafią także do instytucji kultury. Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu otrzyma ponad 883 tys. zł na dalszy etap budowy nowej siedziby. Na realizację tego projektu samorząd województwa w latach 2017-2019 przeznaczył 8,9 mln zł. Z kolei Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu przeznaczy ponad 4,4 mln zł na modernizację i adaptację zabytkowych kamienic Gąski i Esterki, w których zostanie utworzona stała wystawa archeologiczno-historyczna (całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w latach 2018-2019 wynoszą ponad 5 mln zł). Kolejne 100 tys. zł placówka otrzyma na doposażenie działu przyrody (całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w latach 2018-2019 wynoszą blisko 195 tys. zł). Ponad 1,9 mln zł trafi do Muzeum Wsi Radomskiej na realizację projektu „Wokół wiejskiej zagrody”, modernizację i renowację krajobrazu kulturowego (wartość projektu to ponad 7 mln zł, w tym środki z budżetu samorządu województwa mazowieckiego ponad 4 mln zł).

PLUS DODATKOWE ŚRODKI

– Zawsze staramy się znaleźć w naszym budżecie dodatkowe pieniądze na inwestycje. Na początku roku radni województwa mazowieckiego zatwierdzili przekazanie środków na projekty w subregionie radomskim. Otrzymają je m.in. nasze ośrodki edukacyjne – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla dzieci niesłyszących im. Marii Grzegorzewskiej oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Radomiu – podkreśla Leszek Przybytniak, radny województwa mazowieckiego, przewodniczący Komisji Rolnictwa i Terenów Wiejskich.

Blisko 2,3 mln zł otrzyma Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla dzieci niesłyszących im. Marii Grzegorzewskiej w Radomiu. Dzięki tym środkom placówka rozpocznie budowę sali gimnastycznej i łącznika wraz z zagospodarowaniem terenu. Na ten cel ośrodek otrzyma 2 mln zł w 2019 r. i 1,6 mln zł w 2020 r. Kolejne 225 tys. zł placówka przeznaczy na modernizację I piętra segmentu internatu. Znajdujące się tam sypialnie zostaną przeznaczone na sale edukacji wczesnoszkolnej. Wymienione zostaną podłogi, a łazienki dostosowane do potrzeb dzieci z edukacji wczesnoszkolnej. Środki otrzyma także Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla dzieci Niewidomych i Słabowidzących. Placówka przeznaczy 560 tys. zł na wykonanie systemu sygnalizacji pożaru i oświetlenia ewakuacyjnego. Z kolei instytucje kultury otrzymają w sumie przeszło 2,6 mln zł. Ponad 2,1 mln zł trafi do Muzeum Wsi Radomskiej na rozbudowę i budowę sieci wodno-kanalizacyjnej, a 475 tys. zł do Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu na poszerzenie ekspozycji stałych o nową wystawę o instrumentologii w renesansowych komnatach I piętra skrzydła północnego zamku szydłowieckiego. Ponadto Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze otrzyma ponad 66 tys. zł na przygotowanie dokumentacji pod modernizację budynku (całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w latach 2018-2019 wynoszą ponad 211 tys. zł). 1,5 mln zł w 2019 r. i blisko 5,9 mln zł w 2020 r. otrzyma szpital psychiatryczny im. B. Borzym w Radomiu na gruntowną modernizację pawilonu nr 5.

Komentarze