full screen background image

Retencja sposobem na suszęWoda – to źródło życia. Jednak jest jej coraz mniej w Polsce. Co zrobić by jej było więcej, jakie są sposoby na przeciwdziałanie suszy? O tym rozmawialiśmy z Gościem Radia Radom

Gościem Radia Radom był Sergiusz Kieruzel z Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Jak powiedział nasz gość, jednym ze sposobów na przeciwdziałanie skutkom suszy jest retencja. Retencja to inaczej zbieranie wody w zbiorniki.

Duże zbiorniki wodne poprawiają sytuację w całych regionach. Stabilizują poziom wód w rzekach i pomagają odnowić ich naturalny, biologiczny przepływ. Wyrównują również poziom wód gruntowych. Tego typu działania są zakrojone na wiele lat.

W ramach Programu Rozwoju Retencji, zainicjowanemu przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, zaplanowanych jest 94 inwestycji, które będą realizowane przez Wody Polskie do 2027 r. z perspektywą do 2030 r. Planowana jest m.in. budowa 30 nowych zbiorników wodnych, w tym – 9 dużych. Na inwestycje związane z retencją przeznaczonych będzie 14 mld zł. Dzięki wieloletniemu planowi, środki zostaną uruchomione już w tym roku.

W walce z suszą i powodzią konieczne są wielokierunkowe działania z zakresu dużej oraz małej retencji. Mniejsze zbiorniki retencyjne, stawy oraz oczka wodne lokalnie wspomagają bilans wodny. Pomocne jest także zalesianie nieużytków oraz odtwarzanie terenów podmokłych. Istotne jest również tworzenie błękitno-zielonej infrastruktury w miastach.

W małych gospodarstwach domowych, do podlewania ogródków możemy wykorzystać zebraną np. do beczki deszczówkę.

Wody Polskie realizują również program Stop suszy! Konsultacje społeczne dotyczące projektu planu przeciwdziałania skutkom suszy odbędą się w kilkunastu miastach Polski. Wykaz miast i terminy spotkań można znaleźć TUTAJ.

Komentarze