Rozmowa z dr hab. Dariuszem Trześniowskim, prof. UTHO tym jak m.in. pandemia koronawirusa wpłynęła na świat akademicki, w tym Wydział Filologiczno-Pedagogiczny UTH, a także o nauce przyszłych dziennikarzy i reaktywacji kwartalnika „Kurier Uniwersytecki” mówi dr hab. Dariusz Trześniowski, prof. UTH, dziekan Wydziału Filologiczno-Pedagogicznego Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu.

Komentarze