Samorząd Mazowsza wspiera walkę z depresją wśród dzieci i młodzieżyDzieci i młodzież to grupa, która coraz częściej doświadcza zaburzeń depresyjnych

U 30-75 proc. dzieci i młodzieży rozpoznawane są jednocześnie zaburzenia lękowe. Grupą docelową programu będą osoby w wieku od 12. do 18. roku życia, mieszkające na terenie województwa mazowieckiego.
O szczegółach mówi Elżbieta Lanc Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego:

Od 2020 r.na Mazowszu jest realizowana 3-letnia kampania edukacyjna na temat zapobiegania zaburzeniom depresyjnym wśród dzieci i młodzieży.

Komentarze