Siła w radomskich seniorachCo czwarty mieszkaniec Radomia ma powyżej 60 lat. Seniorzy nie są zatem mniejszością w naszym mieście, lecz stanowią liczną i na swój sposób silną grupę. Stąd decyzja o wdrożeniu w życie programu „Siła w seniorach”, opierającym się na trzech filarach: zdrowiu, bezpieczeństwie i aktywności.

ZDROWIE

Działania w aspekcie zdrowotnym obejmują: bezpłatne szczepienia przeciwko grypie dla osób 60 plus, propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia oraz utworzenie nowej poradni geriatrycznej, opowiadał prezydent Radosław Witkowski. Gmina Miasta Radomia współfinansuje również akcje profilaktyczne. Będą to: bezpłatna mammografia oraz  pomiar cukru, a także zajęcia fizyczne, rekreacyjne, czy rehabilitacyjne dla seniorów.

BEZPIECZEŃSTWO

Kolejny filar programu ma na celu sprawić, by seniorzy poczuli się w Radomiu bezpiecznie, tłumaczył wiceprezydent Jerzy Zawodnik. Działania obejmą likwidację barier architektonicznych zwłaszcza w komunikacji miejskiej i dostosowanie jej do potrzeb seniorów. Program skupił się także na problemie zatrucia czadem. Osoby powyżej 65 roku życia, które posiadają w domach piecyki gazowe lub piece opalane węglem dostaną bezpłatne czujniki pomiarowe. W ramach bezpieczeństwa zostaną także utworzone punkty konsultacyjne, w których seniorzy będą mogli zaczerpnąć porad prawników, psychologów, terapeutów uzależnień, czy strażników miejskich.

AKTYWNOŚĆ

Program „Siła w seniorach” kładzie również nacisk na aktywność w szerokim pojęciu tego słowa. Jak mówił Jerzy Zawodnik, tym celu będą wydawane Radomskie Karty Seniora upoważniające do zniżek w 52 instytucjach. Zostaną również dofinansowane imprezy aktywizujące seniorów w tym cykliczne bale, pikniki, biesiady czy zawody. W ramach programu powstanie również Centrum Aktywności Seniorów w budynku przy ulicy Traugutta 31-33. Będą się tam odbywały się zajęcia muzyczne, teatralne, kulinarne oraz gimnastyczne, mające na celu propagowanie talentów osób starszych.

W najbliższych dniach dokument zawierający zasady programu „Siła w seniorach” zostanie skierowany do radomskich klubów seniora. Seniorzy będą mogli go zaopiniować i wnieść swoje propozycje. Konsultacje będą prowadzone do końca bieżącego roku.

 

Komentarze