Siła w wolności – konkurs fotograficzny„Siła w wolności” Radom 2021 – to konkurs fotograficzny ogłoszony przez Dom Kultury Borki

„Siła w wolności” Radom 2021 to Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny dla Fotografów Amatorów

Celem konkursu jest zainteresowanie młodych ludzi najnowszą historią Polski oraz popularyzowanie wiedzy o historii Radomia. Skierowany jest do osób w wieku od 15 lat. Prace konkursowe powinny być związane tematycznie z najnowszą historią Polski i Radomia, dowolną interpretacją hasła: wolność.

Będą rozpatrywane w 3 kategoriach wiekowych: do lat 15, 16-20 lat, powyżej 20 lat. Każdy uczestnik może nadesłać do 3 prac.

Fotografie powinny być w formacie JPG i wymiarze dłuższego boku co najmniej 3000 pikseli.

Fotografie należy przesłać na adres e-mail dk.borki@op.pl oraz zawierać w opisie następujące informacje: tytuł zdjęcia, imię i nazwisko autora, kategorię wiekową (do lat 15, 16-20 lat lub powyżej 20 lat), miejsce wykonania, a w przypadku uczniów – nazwę szkoły.

Zdjęcia do konkursu „Siła w wolności” należy nadsyłać do 20 czerwca.

Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie Domu Kultury Borki jeszcze w czerwcu.

Na uczestników konkursu czekają nagrody rzeczowe. Organizator przewiduje nagrody rzeczowe za I, II, III miejsca we wszystkich kategoriach wiekowych oraz nagrody specjalne. Organizator przewiduje nagrodę specjalną za najlepsze zdjęcie wykonane w Radomiu oraz za najlepsze zdjęcie wykonane przez ucznia szkoły.

Szczegółowy regulamin konkursu znajdziecie na stronie Domu Kultury Borki.

Komentarze