Starostwo otrzymało dezynfekatoryStarostwo Powiatowe w Radomiu otrzymało trzy dezynfekatory do rąk. Urządzenia to pomysł dwóch firm – z Radomia i Zielonej Góry, a starostwu zostały przekazane nieodpłatnie

Dezynfekatory działają na zasadzie naciśnięcia pedału, który powoduje wtłoczenie środka dezynfekującego do dyszy umieszczonej na wysokości rąk. 4-litrowy zbiornik płynu wystarcza do wykonania około 5 tysięcy dezynfekcji.

Główną ideą urządzenia jest zapobieganie rozprzestrzeniania się drobnoustrojów chorobotwórczych w miejscach najbardziej temu sprzyjających. – Dlatego jeden z dezynfekatorów stanął przed wejściem do budynku starostwa – mówi Waldemar Trelka, starosta radomski.

Po jednym dezynfekatorze trafi również do szpitala w Iłży oraz do gminy Kowala.

Założeniem programu, którego pilotaż odbędzie się w Kowali jest przekazanie po jednym dezynfekatorze każdej z gmin powiatu. Pieniądze na sfinansowanie zakupu dezynfekatorów mają pochodzić głównie od sponsorów i partnerów programu, którzy będą mogli umieścić swój logotyp na urządzeniu.

Przekazane starostwu dezynfekatory posiadają Deklarację Zgodności i znak CE, który zapewnia konsumenta o bezpieczeństwie użytkowania. Są przy tym produktem chronionym w europejskim urzędzie patentowym oraz posiadają certyfikaty, również medyczne, przez co są dopuszczone do użytku w placówkach wykonujących działalność leczniczą oraz działalność z zakresu udzielania świadczeń zdrowotnych, jak szpitale, przychodnie, ośrodki zdrowia czy gabinety prywatne.

Komentarze