full screen background image
Search

„Stok nie jest dla bałwanów” – konkurs plastyczno-fotograficzny


Jeśli kręci cię bezpieczeństwo, lubisz sztukę i uważasz, że stok nie jest dla bałwanów, zgłoś się do konkursu plastyczno-fotograficznego współorganizowanego przez Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji. Pracę plastyczną wykonaną w dowolnej technice i ilustrującą Dekalog Międzynarodowej Federacji Narciarskiej (FIS) należy przesłać do 1 marca br. Konkurs dedykowany jest dzieciom i młodzieży do 16 roku życia. Do wygrania atrakcyjne nagrody rzeczowe!

Trwa trzecia edycja ogólnopolskiej akcji informacyjno-edukacyjnej pn. „Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku”, która została przygotowana przez Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji. Inicjatywa poświęcona jest bezpieczeństwu osób wypoczywających w górach i korzystających ze zorganizowanych terenów narciarskich.  – Elementem akcji jest konkurs fotograficzno-plastyczny dla dzieci i młodzieży na zilustrowanie Dekalogu Reguł Międzynarodowej Federacji Narciarskiej FIS pn. „Stok nie jest dla bałwanów” – mówi zastępca naczelnika wydziału prewencji KWP w Radomiu, podinspektor Agnieszka Guza.

Zadaniem uczestników konkursu „Stok nie jest dla bałwanów” jest zilustrowanie Dekalogu FIS, a pracę plastyczną wykonaną dowolną techniką rysunkową, malarską lub fotograficzną pozwalającą na utrwalenie obrazu na arkuszu o formacie A3 należy przesłać na adres Komendy Głównej Policji wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia i podpisaną przez opiekuna prawnego do 1 marca 2019 r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 8 marca 2019 r., jury przyzna atrakcyjne nagrody rzeczowe, które zostaną wręczone podczas ogólnopolskiego finału konkursu.

Organizatorami konkursu są: Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji, Polski Związek Narciarski, Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Narciarstwa PZN oraz Fundację PZU.

Karta zgłoszenia oraz regulamin konkursu dostępne są na stronie internetowej policji.

Dekalog Reguł Międzynarodowej Federacji Narciarskiej (FIS)

1. POSZANOWANIE DLA INNYCH OSÓB
Każdy narciarz powinien zachowywać się w taki sposób, aby nie stwarzać niebezpieczeństwa dla innej osoby.
2. PANOWANIE NAD SZYBKOŚCIĄ I SPOSOBEM JAZDY
Narciarz powinien zjeżdżać z szybkością stosowną do swoich umiejętności oraz rodzaju, stanu trasy i warunków atmosferycznych.
3. WYBÓR TORU JAZDY
Narciarz jadący powyżej musi ustalić taki tor jazdy aby nie zagrażać narciarzowi jadącemu poniżej.
4. WYPRZEDZANIE
Wyprzedzać można zarówno po stronie dostokowej jak i odstokowej, po stronie lewej lub prawej, lecz wyłącznie w takiej odległości, która nie stworzy zagrożenia dla wyprzedzającego.
5. RUSZANIE Z MIEJSCA I PORUSZANIE SIĘ W GÓRĘ STOKU
Narciarz lub snowboarder korzystający z oznakowanej drogi zjazdu przy dołączeniu się do ruchu lub podejściu w górę stoku, musi spojrzeć w górę i w dół, aby upewnić się, że może to uczynić bez spowodowania zagrożenia dla siebie i innych.
6. ZATRZYMANIE NA TRASIE
Należy unikać zatrzymywania się na trasie zjazdu, zwłaszcza w miejscach zwężeń i miejscach o ograniczonej widoczności.
7. PODCHODZENIE I SCHODZENIE
Narciarz lub snowboarder musi podchodzić lub schodzić na nogach wyłącznie skrajem trasy.
8. PRZESTRZEGANIE ZNAKÓW NARCIARSKICH
Każdy narciarz powinien stosować się do znaków narciarskich ustawionych na trasach.
9. ZACHOWANIE SIĘ W RAZIE WYPADKU
W razie wypadku każdy, kto znajdzie się w pobliżu powinien udzielić pomocy poszkodowanemu.
10. OBOWIĄZEK UJAWNIENIA TOŻSAMOŚCI
Każdy narciarz, snowboarder, obojętnie czy jest sprawcą wypadku, poszkodowanym czy świadkiem, musi w razie wypadku podać swoje dane osobowe.

Komentarze