Studenci prawa UTH mają swoją salę rozprawTo miejsce ćwiczeń dla przyszłych adeptów prawa – na radomskiej uczelni otworzono salę rozpraw. Będzie ona służyła studentom i wykładowcom Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu

Studenci prawa radomskiej uczelni mają swoją salę rozpraw. To tam od nowego roku akademickiego będą odbywały się ćwiczenia przygotowujące do zawodu przyszłych prokuratorów, radców prawnych czy sędziów. Nowo powstała sala rozprawa została już oficjalnie otarta na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu – mówi dziekan dr hab. Joanna Smarż, prof. UTH.

Wydział Prawa i Administracji działa na radomskim uniwersytecie od reorganizacji uczelni w 2019 r. – Jak podkreśla rektor UTH prof. Sławomir Bukowski, zaledwie po trzech latach funkcjonowania wydziału jego absolwenci przodują w wynikach testów na aplikacje na tle małych, polskich uczelni. Otwarcie wewnętrznej sali rozpraw to dopełnienie tego sukcesu.

Wydział Prawa i Administracji UTH został przekształcony z Katedry Prawa oraz Katedry Nauk Społecznych. Początki nauk prawnych na radomskiej uczelni sięgają natomiast 1991 roku.

Komentarze