Studencie-artysto złóż wniosek o stypendiumStudenci uczelni artystycznych, realizujący autorskie projekty, mogą składać wnioski o stypendium z programu w ramach Strategii Rozwoju Kultury na Mazowszu. 10 najlepszych osób otrzyma jednorazowe wsparcie w wysokości ponad sześć tysięcy złotych brutto.

Ruszył program stypendiów wojewódzkich na realizację projektów stypendialnych związanych z twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami.

– O stypendia mogą ubiegać się mieszkający na Mazowszu studenci artystycznych uczelni publicznych i niepublicznych, kształcący się na studiach pierwszego lub drugiego stopnia albo jednolitych studiach magisterskich. Warunkiem otrzymania wsparcia jest realizacja autorskiego projektu stypendialnego z dziedzin takich jak: film, literatura, muzyka czy sztuki wizualne, w tym, m.in. malarstwo, rzeźba, grafika, fotografia, multimedia czy taniec. O stypendium nie mogą ubiegać się studenci pierwszego roku – tłumaczy Agnieszka Kuźmińska, , zastępca dyrektora Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Realizowany właśnie projekt to kolejny program, który został uruchomiony w ramach Strategii Rozwoju Kultury na Mazowszu. W ten sposób urząd chce wesprzeć studentów uczelni artystycznych.

Stypendium wynosi 6,3 tys. zł brutto. Może je otrzymać 10 osób. Na ten cel w budżecie Mazowsza na lata 2017-2020 zarezerwowano 252 tys. zł.

Stypendyści mogą przeznaczyć pieniądze na dwa rodzaje działań.

– Pierwsze to szkolenia, seminaria lub warsztaty. Studenci mogą również zakupić artykuły niezbędne dla swojej twórczości artystycznej, czyli artykuły malarskie, rzeźbiarskie, fotograficzne, a nawet odczynniki chemiczne, które są niezwykle istotne w konserwacji dzieł sztuki. W ramach stypendium można zakupić również komputer lub programy graficzne – mówi Agnieszka Kuźmińska.

Przy wyborze stypendystów pod uwagę brane będą m.in. osiągnięcia w dziedzinie artystycznej i poziom aktywności artystycznej kandydata. Ważna będzie również średnia ocen, która w roku akademickim poprzedzającym rok składania wniosku o stypendium musi wynosić co najmniej 4,0.

W jaki sposób złożyć wniosek o stypendium?

Wypełniony komputerowo wniosek wraz załącznikami, czyli m.in. kopiami materiałów potwierdzającymi poziom aktywności artystycznej (katalogi z wystaw indywidualnych, reprodukcje prac, recenzje, kserokopie artykułów, płyty CD/DVD z nagranymi koncertami, występami, itp.) należy przesłać pocztą na adres:

Departament Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawskiego, ul. Brechta 3, 03-472 Warszawa lub pocztą elektroniczną na adres artstypendia@mazovia.pl  bądź za pośrednictwem platformy ePUAP.

Dokumenty można też złożyć osobiście w siedzibie  Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki.

Wnioski przyjmowane są do 13 listopada.

Szczegółowe informacje, regulamin oraz wniosek dostępne są na stronie Urzędu Marszałkowskiego.

Komentarze