Szkoły w regionie dostaną komputeryLaptopy, tablice dotykowe czy monitory interaktywne – m.in. taki sprzęt trafi do 39 szkół w regionie radomskim. Zakup urządzeń i oprogramowań sfinansuje samorząd Mazowsza głównie z unijnego źródła. To w ramach projektu doposażającego placówki w stanowiska komputerowe do nauki online. Umowy z partnerami programu zostaną podpisane jeszcze w tym kwartale

39 szkół z subregionu radomskiego bierze udział w unijnym projekcie samorządu Mazowsza. Celem programu jest doposażenie placówek do prowadzenia zdalnego nienauczania. W sumie udział w projekcie zadeklarowały 233 placówki. Wartość przedsięwzięcia to aż 35 mln zł, z czego 28 mln zł to fundusze unijne. Umowy z partnerami projektu zostaną podpisane jeszcze w tym kwartale.

– To nie tylko inwestycja w ten system nauczania, z którym mierzą się teraz uczniowie i nauczyciele. To również inwestycja w przyszłość. Sprzęt, który teraz trafi do szkolnych pracowni będziemy przecież wykorzystywany wtedy, gdy młodzi ludzie wrócą już do szkół. W naszym subregionie aż 39 szkół skorzysta z tego wsparcia. Co ważne samorządy nie myszą mieć wkładu własnego do udziału w projekcie – podkreśla wicemarszałek Rafał Rajkowski.

Dzięki środkom z UE do szkół trafi niezbędny do prowadzenia zdalnych lekcji sprzęt i oprogramowanie. Do szkolnych pracowni trafią urządzenia i oprogramowanie, w tym stanowiska komputerowe, tablice multimedialne, monitory interaktywne, tablice dotykowe, laptopy, tablety oraz moduły i programy edukacyjne. Odbędą się również szkolenia, przy użyciu zakupionego w projekcie sprzętu i oprogramowania, dla nauczycieli z prowadzenia nauki w formie zdalnej oraz zdalne instruktaże. Uczniowie, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i z niepełnosprawnościami otrzymają urządzenia mobilne (laptopy/tablety) oraz dostęp do Internetu. Wsparciem zostaną objęci uczniowie nieposiadający warunków technicznych do uczestnictwa w zdalnych zajęciach lekcyjnych.

Projekt jest realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wartość projektu to 35 mln zł, z czego 28 mln zł to środki z UE, ponad 5,2 mln zł z budżetu województwa mazowieckiego oraz ponad 1,7 mln zł z budżetu państwa.

W subregionie radomskim dofinansowanie trafi do:

–         Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Jedlni – Letnisko;
–         Publicznej Szkoły Podstawowej w Wysokim Kole;
–         Liceum Ogólnokształcącego im. Armii Krajowej w Białobrzegach;
–         Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Publiczna Szkoła Podstawowa im. Dr. M. Papuzińskiego w Ciepielowie;
–         Publicznej Szkoły Podstawowej im. Władysława Reymonta w Odechowie;
–         Szkoły Podstawowej im. Janusza Łąckiego w Borkowicach;
–         Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych im. Jana Pawła II w Lipsku;
–         Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego w Zwoleniu;
–         Publicznej Szkoły Podstawowej im. Biskupa Jana Chrapka w Majdowie;
–         Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czarnolesie;
–         Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Starym Goździe;
–         Szkoły Podstawowej w Kłudnie;
–         Publicznej Szkoły Podstawowej w Skrzyńsku;
–         Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kuczkach-Kolonii;
–         Zespołu Szkół ogólnokształcących im. Henryka Sienkiewicza w Szydłowcu;
–         Publicznej Szkoły Podstawowej im. orła Białego w Wrzosie;
–         Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Siennie;
–         Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Woli Taczowskiej;
–         Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Magnuszewie;
–         Publicznej Szkoły Podstawowej im. Ppłk. Józefa Pawlaka „Brzozy” w Łaguszewie;
–         Publicznej Szkoły Podstawowej im. orła Białego w Kończycach-Kolonii;
–         Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Rusinowie;
–         Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Tczowie;
–         Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi im. Henryka Sienkiewicza w Cukrówce;
–         Publicznej Szkoły Podstawowej w Guzowie;
–         Publicznej Szkoły Podstawowej im. Stefana Czarnieckiego w Czarnej;
–         Zespołu Placówek Oświatowych w Krępie Kościelnej;
–         Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Iłży;
–         Publicznej Szkoły Podstawowej im. Batalionów Chłopskich w Starych Zawadach;
–         Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Odrzywole;
–         Zespołu Szkół nr 1 im. Legionów Polskich w Kozienicach;
–         Publicznej Szkoły Podstawowej w Kostrzynie;
–         Publicznej Szkoły Podstawowej nr 14 Integracyjnej im. Jana Pawła II w Radomiu;
–         Publicznej Szkoły Podstawowej w Rudzie Wielkiej;
–         Publicznej Szkoły Podstawowej w Brzózie;
–         Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stefana Żeromskiego w Pionkach;
–         Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gielniowie;
–         II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Radomiu;
–         VI Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Kochanowskiego w Radomiu.

Źródło: mazovia.pl

Komentarze