Szpital na Józefowie zakupi nowy sprzętMazowiecki Szpital Specjalistyczny w Radomiu podpisał 16 umów na dostawę 186 sztuk sprzętu i wyposażenia. Fundusze zostaną przeznaczone również na wykonanie niezbędnych prac budowlanych. Na ten cel Samorząd Mazowsza przeznaczył blisko sześć milionów złotych z czego placówka wydała już ponad pięć milionów

Jak tłumaczy Elżbieta Lanc, członek zarządu województwa mazowieckiego- dofinansowanie szpitala w Radomiu było możliwe dzięki realizowanemu na Mazowszu projektowi unijnemu.

 

Dzięki funduszom samorządu województwa Mazowiecki Szpital Specjalistyczny zakupił między innymi urządzenie do kompresji klatki piersiowej i aparat RTG z ramieniem C. Trwają również prace modernizacyjne na oddziałach Szpitalnego Oddziału Ratunkowego czy Oddziale Intensywnej Opieki Medycznej.

Komentarze