Szykują się zmiany w programie 500 plusMożliwość składania wniosków wyłącznie drogą elektroniczną i obsługa programu przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych – między innymi nad takimi zmianami w programie Rodzina 500 plus pracuje obecnie rząd

Do tej pory wnioski o przyznanie świadczenia rozpatrywały samorządy i one były odpowiedzialne za wypłacanie pieniędzy. Ma się to jednak zmienić. Zgodnie z projektem, program Rodzina 500 Plus ma przejąć Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Mówi Marcin Gierczak, dyrektor radomskiego MOPSu:

Obecnie przepisy o programie 500 plus nie zawierają konkretnych regulacji, wskazujących, jakimi drogami ma być wypłacane świadczenie.

Nowe przepisy mają to zmienić. Zakładają one wypłatę świadczeń jedynie w formie bezgotówkowej. Ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2022 roku.

Komentarze