Tag: , , ,

Mazowsze ze wsparciem dla OSP

Samorząd Województwa Mazowieckiego przeznaczy 15 mln zł na doposażenie strażaków i samochody ratownicze oraz 5 mln zł na remonty lub modernizacje strażnic OSP....